27-10-2021
Ook in 2022 innovatie subsidie beschikbaar

Bent u van plan om in 2022 research & development werkzaamheden te gaan uitvoeren? Ook in 2022 kan gebruik gemaakt worden van de regeling WBSO. Hiermee verlaagt u uw R&D-kosten. Eén van de belangrijke voorwaarden is dat uzelf tijd (en kosten) besteed aan de ontwikkeling van een product, productieproces of programmatuur. Daarnaast moet de ontwikkeling technisch nieuw zijn voor uw bedrijf.

Bijdrage
De subsidie bedraagt 32% (starters 40%) over de eerste € 350.000 subsidiabele kosten; daarboven is dat 16%.

Deadline
Wilt u vanaf 1 januari a.s. gebruikmaken van de WBSO-regeling, dan moet de aanvraag op 20 december zijn ingediend. Er bestaat een "escape" mogelijkheid.

Bron: RvO
Nieuwsbrief

Contact

+31(0)65 422 18 04
Klik voor email

Op Twitter

Het doel van de WBSO is het stimuleren van speur- en ontwikkelingswerk (S&O) in het bedrijfsleven. WBSO is beschikbaar voor productontwikkeling, maar ook de ontwikkeling van productieprocessen, programmatuur en voor het uitvoeren van technisch-wetenschappelijk onderzoek.  De WBSO compenseert een deel van de loonkosten en overige kosten en uitgaven voor S&O. Dit door middel van een vermindering van de af te dragen loonbelasting en premie volksverzekeringen dan wel door middel van een verhoging ...

Op LinkedIn

In januari start de regeling InnovatieProject. Met het InnovatieProject kun je een financiële tegemoetkoming aanvragen ter ondersteuning van de ontwikkeling van een prototype van een innovatie. De subsidie is bedoeld voor de ontwikkeling van een prototype, product, dienst of proces. Bijdrage De subsidie is 35% met een maximum van € 50.000. Deadline Eerstvolgende indiendata: 25 januari en 15 maart.   ...