30-09-2021
Omscholing naar ICT- en techniek-kansrijke beroepen
Het doel van de ze nieuwe regeling is het ondersteunen van omscholingstrajecten voor werknemers richting beroepen in de ICT en techniek, waar nog veel vacatures openstaan. Belangrijk neveneffect van de regeling is dat de beroepen waarvoor een omscholingstraject kan worden aangevraagd, essentieel zijn voor het slagen van belangrijke transities en uitdagingen zoals de klimaat- en energietransitie, het oplossen van de woningnood en de digitalisering. 
 
Een te ondersteunen omscholingstraject bevat een samenhangend geheel van activiteiten dat relevant is voor de adequate uitoefening van een ICT- en techniek-kansrijk beroep, bestaande uit:
  • scholing via een opleiding, cursus, training, of andere vorm van kennisverwerving die door een opleider namens de werkgever wordt aangeboden aan de werknemer; en
  • praktijkondersteuning via het inwerken, coachen, geven van feedback of andere vorm van ondersteuning door een praktijkbegeleider namens de werkgever aan de werknemer.
Bijdrage
De subsidie bedraagt € 3.750 per omscholingstraject. 
 
Deadline
Aanvragen kunnen van 1 september 2021 tot en met 1 december 2021. First in – First serve.Nieuwsbrief

Contact

+31(0)65 422 18 04
Klik voor email

Op Twitter

Het doel van de WBSO is het stimuleren van speur- en ontwikkelingswerk (S&O) in het bedrijfsleven. WBSO is beschikbaar voor productontwikkeling, maar ook de ontwikkeling van productieprocessen, programmatuur en voor het uitvoeren van technisch-wetenschappelijk onderzoek.  De WBSO compenseert een deel van de loonkosten en overige kosten en uitgaven voor S&O. Dit door middel van een vermindering van de af te dragen loonbelasting en premie volksverzekeringen dan wel door middel van een verhoging ...

Op LinkedIn

 CrossRoads2 Sustainable Energy weer open Voor wie is de subsidie? Subsidie kan worden aangevraagd door bedrijven met goede, innovatieve en technisch haalbare projectideeën gericht op koolstofarme technologieën, die grensoverschrijdend samenwerken met andere bedrijven. Een samenwerkingsverband bestaat uit minimaal één Vlaamse kmo en minimaal één Zuid-Nederlandse mkb-onderneming binnen de volgende topsectoren: High tech systemen (met als onderdelen binnen deze sector onder andere Energies...