30-09-2021
WBSO 2022: wat verandert er?

Bent u bezig met R&D? Of voert u technisch-wetenschappelijk onderzoek uit? Dan kunt u misschien gebruik maken van de WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk). Er komen in 2022 een aantal wijzigingen in de WBSO. Zo gaat het aanvragen van de WBSO flexibeler en eenvoudiger en kunnen bedrijven het WBSO-voordeel sneller verrekenen.

Voor 2022 zijn onder andere de volgende wijzigingen in de WBSO opgenomen:

  • Het aanvraagproces wordt flexibeler en eenvoudiger.
  • De manier van verrekenen verandert, waardoor bedrijven het WBSO-voordeel sneller kunnen verrekenen met minder administratieve lasten.
  • Het wordt duidelijker dat bedrijven alleen kosten en uitgaven kunnen mededelen waarvoor in 2022 (en later) een S&O-verklaring is afgegeven.  

Bedrijven kunnen het voordeel van de WBSO verrekenen via de belastingaangifte Loonheffing.

Bijdrage
Ook in 2022 gelden 2 schijven met een verschillend voordeelpercentage. Voor startende bedrijven geldt een hoger percentage in de 1e schijf.

  • Tarief 1e schijf: 32% (2021 40%)
  • Tarief 1e schijf starters: 40% (2021 50%)
  • Grens 1e schijf S&O-(loon)kosten: € 350.000
  • Tarief 2e schijf: 16%
  • Voor zelfstandig ondernemers (zzp'ers) die minimaal 500 onderzoeksuren per jaar maken, is er een vaste aftrek (2021 € 13.188). Startende zelfstandig ondernemers ontvangen daarnaast extra aftrek (2021 € 6.598). De exacte bedragen 2022 voor zelfstandigen worden eind 2021 bekend gemaakt.

Deadline
Wilt u vanaf 1 januari a.s. gebruikmaken van deze innovatieregeling? Uiterlijk 20 december moet uw aanvraag zijn ingediend.

 
Nieuwsbrief

Contact

+31(0)65 422 18 04
Klik voor email

Op Twitter

Het doel van de WBSO is het stimuleren van speur- en ontwikkelingswerk (S&O) in het bedrijfsleven. WBSO is beschikbaar voor productontwikkeling, maar ook de ontwikkeling van productieprocessen, programmatuur en voor het uitvoeren van technisch-wetenschappelijk onderzoek.  De WBSO compenseert een deel van de loonkosten en overige kosten en uitgaven voor S&O. Dit door middel van een vermindering van de af te dragen loonbelasting en premie volksverzekeringen dan wel door middel van een verhoging ...

Op LinkedIn

 CrossRoads2 Sustainable Energy weer open Voor wie is de subsidie? Subsidie kan worden aangevraagd door bedrijven met goede, innovatieve en technisch haalbare projectideeën gericht op koolstofarme technologieën, die grensoverschrijdend samenwerken met andere bedrijven. Een samenwerkingsverband bestaat uit minimaal één Vlaamse kmo en minimaal één Zuid-Nederlandse mkb-onderneming binnen de volgende topsectoren: High tech systemen (met als onderdelen binnen deze sector onder andere Energies...