27-08-2021
Subsidie voor leerbedrijven: Praktijkleren

De subsidie is een tegemoetkoming voor de kosten die een werkgever maakt voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student. Ook is de subsidie een tegemoetkoming in de loon- of begeleidingskosten van een promovendus of technologisch ontwerper in opleiding (toio). 

Wie komen in aanmerking voor de subsidie Praktijkleren?

Erkende leerbedrijven komen in aanmerking voor de subsidie Praktijkleren als zij een praktijk- of leerwerkplaats aanbieden aan leerlingen in de volgende opleidingen:

  •     laatste schooljaar voortgezet speciaal onderwijs (vso) en praktijkonderwijs (pro)
  •     vmbo (derde en vierde leerjaar bbl ingericht als een leerwerktraject)
  •     entreeopleiding vmbo (vmbo-basis of bbl)
  •     mbo-bbl (let op: géén mbo-bol en derde leerweg)
  •     duale hbo-opleidingen techniek / landbouw / natuurlijke omgeving/ gezondheidszorg, gedrag & maatschappij
  •     promovendi en toio’s (bij minimaal 12 maanden onderzoek en maximaal 36 uur per week)

De Subsidieregeling praktijkleren wordt in de studiejaren 2019-2020 tot en met 2021-2022 uitgebreid met extra compartimenten. De extra subsidie geldt voor verschillende sectoren. De extra subsidie (toeslag) is beschikbaar voor:

  •  erkende leerbedrijven die een mbo bbl-leerplek aanbieden in de sectoren landbouw, horeca en recreatie (2019-2020 tot en met 2021-2022);
  • erkende leerbedrijven die een mbo bbl-leerplek aanbieden in conjunctuurgevoelige sectoren (2020-2021 en 2021-2022).
  • bedrijven die een leerplek aanbieden voor een duale hbo-opleiding of een deeltijdse hbo-opleiding, waarbij de beroepsuitoefening een verplicht onderdeel van de opleiding vormt en waarvan de CROHO-code (opleidingscode in Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs) valt in de onderdelen techniek of gezondheidszorg (2020-2021 en 2021-2022).

Deze sectoren kunnen bovenop de gebruikelijke subsidie praktijkleren een extra subsidiebedrag aanvragen.

Bijdrage
De subsidie bedraagt in principe maximaal € 2.700; eventueel te verhogen met de extra subsidie.

Deadline
Aanvragen kunnen tot 16 september a.s. worden ingediend.

Bron: RvO
Nieuwsbrief

Contact

+31(0)65 422 18 04
Klik voor email

Op Twitter

Het doel van de WBSO is het stimuleren van speur- en ontwikkelingswerk (S&O) in het bedrijfsleven. WBSO is beschikbaar voor productontwikkeling, maar ook de ontwikkeling van productieprocessen, programmatuur en voor het uitvoeren van technisch-wetenschappelijk onderzoek.  De WBSO compenseert een deel van de loonkosten en overige kosten en uitgaven voor S&O. Dit door middel van een vermindering van de af te dragen loonbelasting en premie volksverzekeringen dan wel door middel van een verhoging ...

Op LinkedIn

 CrossRoads2 Sustainable Energy weer open Voor wie is de subsidie? Subsidie kan worden aangevraagd door bedrijven met goede, innovatieve en technisch haalbare projectideeën gericht op koolstofarme technologieën, die grensoverschrijdend samenwerken met andere bedrijven. Een samenwerkingsverband bestaat uit minimaal één Vlaamse kmo en minimaal één Zuid-Nederlandse mkb-onderneming binnen de volgende topsectoren: High tech systemen (met als onderdelen binnen deze sector onder andere Energies...