27-08-2021
Investeringssubsidie t.b.v. CO2-reductie

Bent u een ondernemer die binnen zijn onderneming CO2-besparende maatregelen wil nemen, waarvan de werking is bewezen? Dan kunt u in aanmerking komen voor de subsidie Versnelde klimaatinvesteringen in de industrie (VEKI).

Het doel van de VEKI is het ondersteunen van investeringen in bewezen apparaten, technieken of systemen die bijdragen aan het kosteneffectief reduceren van de CO2-emissies of emissies van overige broeikasgassen in Nederland. Het gaat daarbij om (toepassingen van) apparaten, systemen of technieken die een terugverdientijd hebben zonder subsidie van meer dan vijf jaar. Bovendien moet de werking ervan al minimaal drie keer eerder in Nederland gedemonstreerd zijn.

De realisatietermijn van het project is maximaal drie jaar en het project moet vallen onder een van de volgende thema’s:

  • energie-efficiëntie (energiereductie bij de eigen bedrijfs-/productieprocessen)
  • recycling en hergebruik van afval (zoals kunststoffen, textiel, meubels en matrassen)
  • lokale infrastructuurvoorzieningen (in aanmerking komen alleen open infrastructuurvoorzieningen)
  • overige CO2-reducerende maatregelen (die verder gaan dan eventuele EU-milieunormen).

Bijdrage
De subsidiepercentages liggen tussen de 30% en 70% afhankelijk van het soort investering.

Deadline
Aanvragen kunnen t.m. 14 december worden ingediend.

Bron: RvO
 
Nieuwsbrief

Contact

+31(0)65 422 18 04
Klik voor email

Op Twitter

Het doel van de WBSO is het stimuleren van speur- en ontwikkelingswerk (S&O) in het bedrijfsleven. WBSO is beschikbaar voor productontwikkeling, maar ook de ontwikkeling van productieprocessen, programmatuur en voor het uitvoeren van technisch-wetenschappelijk onderzoek.  De WBSO compenseert een deel van de loonkosten en overige kosten en uitgaven voor S&O. Dit door middel van een vermindering van de af te dragen loonbelasting en premie volksverzekeringen dan wel door middel van een verhoging ...

Op LinkedIn

 CrossRoads2 Sustainable Energy weer open Voor wie is de subsidie? Subsidie kan worden aangevraagd door bedrijven met goede, innovatieve en technisch haalbare projectideeën gericht op koolstofarme technologieën, die grensoverschrijdend samenwerken met andere bedrijven. Een samenwerkingsverband bestaat uit minimaal één Vlaamse kmo en minimaal één Zuid-Nederlandse mkb-onderneming binnen de volgende topsectoren: High tech systemen (met als onderdelen binnen deze sector onder andere Energies...