30-07-2021
Stimulering Duurzame Energieproductie

Gaat u hernieuwbare energie produceren of CO2-reducerende technieken toepassen? Maak dan gebruik van de Stimulering duurzame energieproductie en klimaattransitie (SDE++). Deze subsidie is bedoeld om kostenefficiënt de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en zodoende een bijdrage te leveren aan de emissiereductiedoelstellingen. Net als voor de ronde in 2020 zal er ook voor deze ronde een budget van € 5 miljard beschikbaar zijn. Meerdere technieken komen voor subsidie in aanmerking:

  • Hernieuwbare electriciteit; o.a. wind - zon - waterkracht
  • Hernieuwbare warmte; o.a. biomassa - zonthermie
  • Hernieuwbaar gas; o.a. vergisting en vergassing
  • CO2-arme warmte; o.a. E-boiler - restwarmte - warmtepomp
  • CO2-arme productie; o.a. waterstof door electrolyse

Deadline
De SDE++ zal vanaf 5 oktober 2021 tot en met 11 november 2021 weer open zijn voor aanvragen! 
Nieuwsbrief

Contact

+31(0)65 422 18 04
Klik voor email

Op Twitter

Het doel van de WBSO is het stimuleren van speur- en ontwikkelingswerk (S&O) in het bedrijfsleven. WBSO is beschikbaar voor productontwikkeling, maar ook de ontwikkeling van productieprocessen, programmatuur en voor het uitvoeren van technisch-wetenschappelijk onderzoek.  De WBSO compenseert een deel van de loonkosten en overige kosten en uitgaven voor S&O. Dit door middel van een vermindering van de af te dragen loonbelasting en premie volksverzekeringen dan wel door middel van een verhoging ...

Op LinkedIn

 CrossRoads2 Sustainable Energy weer open Voor wie is de subsidie? Subsidie kan worden aangevraagd door bedrijven met goede, innovatieve en technisch haalbare projectideeën gericht op koolstofarme technologieën, die grensoverschrijdend samenwerken met andere bedrijven. Een samenwerkingsverband bestaat uit minimaal één Vlaamse kmo en minimaal één Zuid-Nederlandse mkb-onderneming binnen de volgende topsectoren: High tech systemen (met als onderdelen binnen deze sector onder andere Energies...