30-07-2021
Weer mogelijkheid voor subsidie Praktijkleren

Deze subsidie is een tegemoetkoming voor de kosten die een werkgever maakt voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student. Ook is de subsidie een tegemoetkoming in de loon- of begeleidingskosten van een promovendus of technologisch ontwerper in opleiding (toio). U vraagt de subsidie aan het eind van een school- of studiejaar aan, na afloop van de begeleiding.

De subsidieregeling richt zich vooral op:

  •     kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt voor wie toegang tot de
        arbeidsmarkt een probleem is;
  •     studenten die een opleiding volgen in sectoren waar een tekort ontstaat
        aan gekwalificeerd personeel;
  •     wetenschappelijk personeel, dat onmisbaar is voor de Nederlandse
        kenniseconomie.

U krijgt beter opgeleid personeel en zij zijn beter voorbereid op de arbeidsmarkt.

Ondernemingen die het zwaarst getroffen zijn door de overheidsmaatregelen ter bestrijding van het coronavirus, worden door een aanvullende subsidie in 2021 en 2022 in staat gesteld om praktijkleerplaatsen te blijven aanbieden. Het gaat om extra subsidie voor een mbo bbl-leerplek voor conjunctuurgevoelige sectoren.  Voor de sectoren landbouw, horeca of recreatie bestaat al sinds het vorige studiejaar een aanvullende subsidie. 

Bijdrage
Het maximale subsidiebedrag is € 2.700 per gerealiseerde praktijk- of werkleerplaats. Voor een aantal sectoren geldt een hoger bedrag.

Deadline
Tot en met 16 september 2021 kan een aanvraag ingediend worden voor het studiejaar 2020-2021.
Nieuwsbrief

Contact

+31(0)65 422 18 04
Klik voor email

Op Twitter

Het doel van de WBSO is het stimuleren van speur- en ontwikkelingswerk (S&O) in het bedrijfsleven. WBSO is beschikbaar voor productontwikkeling, maar ook de ontwikkeling van productieprocessen, programmatuur en voor het uitvoeren van technisch-wetenschappelijk onderzoek.  De WBSO compenseert een deel van de loonkosten en overige kosten en uitgaven voor S&O. Dit door middel van een vermindering van de af te dragen loonbelasting en premie volksverzekeringen dan wel door middel van een verhoging ...

Op LinkedIn

 CrossRoads2 Sustainable Energy weer open Voor wie is de subsidie? Subsidie kan worden aangevraagd door bedrijven met goede, innovatieve en technisch haalbare projectideeën gericht op koolstofarme technologieën, die grensoverschrijdend samenwerken met andere bedrijven. Een samenwerkingsverband bestaat uit minimaal één Vlaamse kmo en minimaal één Zuid-Nederlandse mkb-onderneming binnen de volgende topsectoren: High tech systemen (met als onderdelen binnen deze sector onder andere Energies...