30-07-2021
Nieuwe regeling voor Leren en Ontwikkelen (STAP)

Een leven lang ontwikkelen, is niet alleen verstandig, maar ook leuk. Zo leer je bij gedurende je loopbaan en blijf je flexibel op de arbeidsmarkt. Met de subsidieregeling STAP-budget is een leven lang ontwikkelen voor iedereen die zich tijdig meldt een stap dichterbij.

STAP staat voor Stimulering ArbeidsmarktPositie en is een publieke tegemoetkoming voor het financieren van scholing. Iedereen die 18 jaar of ouder is en een band heeft met de Nederlandse arbeidsmarkt kan straks subsidie aanvragen voor scholing gericht op eigen ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid.

Deadline
Vanaf 1 maart 2022 kunnen anvragen worden ingediend.

Bijdrage
De bijdrage is maximaal € 1.000 per aanvraag.

Via een andere regeling, de SLIM subsidie,  kan eerst een inventarisatie gemaakt worden van de ontwikkelbehoefte bezien vanuit de werknemer en werkgever, vervolgens kan m.b.v. STAP hieraan concrete invulling gegeven worden. SLIM subsidie kan in september a.s. worden aangevraagd.
Nieuwsbrief

Contact

+31(0)65 422 18 04
Klik voor email

Op Twitter

Het doel van de WBSO is het stimuleren van speur- en ontwikkelingswerk (S&O) in het bedrijfsleven. WBSO is beschikbaar voor productontwikkeling, maar ook de ontwikkeling van productieprocessen, programmatuur en voor het uitvoeren van technisch-wetenschappelijk onderzoek.  De WBSO compenseert een deel van de loonkosten en overige kosten en uitgaven voor S&O. Dit door middel van een vermindering van de af te dragen loonbelasting en premie volksverzekeringen dan wel door middel van een verhoging ...

Op LinkedIn

 CrossRoads2 Sustainable Energy weer open Voor wie is de subsidie? Subsidie kan worden aangevraagd door bedrijven met goede, innovatieve en technisch haalbare projectideeën gericht op koolstofarme technologieën, die grensoverschrijdend samenwerken met andere bedrijven. Een samenwerkingsverband bestaat uit minimaal één Vlaamse kmo en minimaal één Zuid-Nederlandse mkb-onderneming binnen de volgende topsectoren: High tech systemen (met als onderdelen binnen deze sector onder andere Energies...