05-07-2021
Budget voor Circulaire Economie

Gaat u een innovatieproject starten voor de recycling van afval, gebruik of hergebruik? Of heeft u een pilotproject voor biobased grondstoffen? Draagt dit ook bij aan minder CO2 in Nederland? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de regeling DEI+: Circulaire economie.

Binnen een circulaire economie gaan we duurzamer om met grondstoffen. We willen grondstoffen langer en hoogwaardiger blijven gebruiken. De regeling DEI+ Circulaire economie draagt hieraan bij. Voorstellen van het MKB  zijn meer dan welkom.

Thema's

  • Recycling van afval
  • Hergebruik.
  • Biobased grondstoffen

Voorstellen die worden aanmoedigd zijn projecten voor recycling, refurbishment en hergebruik van:

  •     kunststoffen
  •     textiel
  •     meubels
  •     matrassen

Bijdrage
Het subsidiepercentage varieert tussen 25% en 50%; voor MKB-bedrijven verhoogd met 10% of 20%. Maximale subsidie € 3 mio.

Deadline
Aanvragen kunnen tot 7 januari 2022 worden ingediend; first in - first serve.

Bron: RvO

 
Nieuwsbrief

Contact

+31(0)65 422 18 04
Klik voor email

Op Twitter

Het doel van de WBSO is het stimuleren van speur- en ontwikkelingswerk (S&O) in het bedrijfsleven. WBSO is beschikbaar voor productontwikkeling, maar ook de ontwikkeling van productieprocessen, programmatuur en voor het uitvoeren van technisch-wetenschappelijk onderzoek.  De WBSO compenseert een deel van de loonkosten en overige kosten en uitgaven voor S&O. Dit door middel van een vermindering van de af te dragen loonbelasting en premie volksverzekeringen dan wel door middel van een verhoging ...

Op LinkedIn

 CrossRoads2 Sustainable Energy weer open Voor wie is de subsidie? Subsidie kan worden aangevraagd door bedrijven met goede, innovatieve en technisch haalbare projectideeën gericht op koolstofarme technologieën, die grensoverschrijdend samenwerken met andere bedrijven. Een samenwerkingsverband bestaat uit minimaal één Vlaamse kmo en minimaal één Zuid-Nederlandse mkb-onderneming binnen de volgende topsectoren: High tech systemen (met als onderdelen binnen deze sector onder andere Energies...