25-05-2021
WBSO subsidie 2e halfjaar

Het doel van de WBSO is het stimuleren van speur- en ontwikkelingswerk (S&O) in het bedrijfsleven. WBSO is beschikbaar voor productontwikkeling, maar ook de ontwikkeling van productieprocessen en programmatuur.


De WBSO compenseert een deel van de loonkosten en overige kosten en uitgaven voor S&O. Dit door middel van een vermindering van de af te dragen loonbelasting en premie volksverzekeringen dan wel door middel van een verhoging van de zelfstandigenaftrek via de inkomstenbelasting. Startende ondernemers (starters) worden extra tegemoet gekomen met behulp van de zogeheten startersfaciliteit. Iedere onderneming in Nederland die S&O gaat doen, kan een WBSO-aanvraag indienen.

Bijdrage

  • 40% van de eerste € 350.000 van de totale S&O-grondslag; voor starters geldt een verhoogd tarief van 50% 
  • 16% van de resterende S&O-grondslag.

De bijdrage wordt berekend over het totaal van:

  • de S&O-loonkosten; aantal uren x tarief)
  • de S&O-kosten en uitgaven; alle kosten direct toerekenbaar aan uw project (en)

Een aanvraag kan uit meerdere S&O-projecten bestaan. Er mag met uren en kosten tussen projecten worden geschoven. Ook mogen toegekende uren in een volgende periode worden gerealiseerd (binnen hetzelfde jaar).

Deadline
Om vanaf 1 juli a.s. gebruik te maken moet de aanvraag uiterlijk 30 juni zijn ingediend.
Nieuwsbrief

Contact

+31(0)65 422 18 04
Klik voor email

Op Twitter

Het doel van de WBSO is het stimuleren van speur- en ontwikkelingswerk (S&O) in het bedrijfsleven. WBSO is beschikbaar voor productontwikkeling, maar ook de ontwikkeling van productieprocessen, programmatuur en voor het uitvoeren van technisch-wetenschappelijk onderzoek.  De WBSO compenseert een deel van de loonkosten en overige kosten en uitgaven voor S&O. Dit door middel van een vermindering van de af te dragen loonbelasting en premie volksverzekeringen dan wel door middel van een verhoging ...

Op LinkedIn

 CrossRoads2 Sustainable Energy weer open Voor wie is de subsidie? Subsidie kan worden aangevraagd door bedrijven met goede, innovatieve en technisch haalbare projectideeën gericht op koolstofarme technologieën, die grensoverschrijdend samenwerken met andere bedrijven. Een samenwerkingsverband bestaat uit minimaal één Vlaamse kmo en minimaal één Zuid-Nederlandse mkb-onderneming binnen de volgende topsectoren: High tech systemen (met als onderdelen binnen deze sector onder andere Energies...