25-05-2021
Bedrijfspand renoveren - verduurzamen; subsidiabel??

De komende jaren zullen vele bedrijfspanden worden gerenoveerd en/ of verduurzaamd. Dit kan gebeuren door kleine maar ook door grote ingrepen. Het kan daarbij gaan om investeringen van bouwkundige aard (bijv. isolatie), maar het kan ook gaan om installatietechnische zaken (bijv. LED-verlichting). Via diverse regelingen wordt het verduurzamen van bedrijfsmatig vastgoed gestimuleerd. 

Hoe kom je te weten welke onderdelen subsidiabel zijn?

Wij hebben een overzicht (longlist) samengesteld met daarin opgenomen de bedrijfsmiddelen die bijdragen aan het verduurzamen en die subsidiabel zijn. U streept de investeringen door die zeker niet in uw situatie van toepassing zullen zijn. Op basis van de verkorte lijst wordt een compleet maatwerk overzicht  vervaardigd met daarin de voorwaarden - eisen waaraan de bedrijfsmiddelen moeten voldoen om voor een bijdrage in aanmerking te komen.

Interesse? neem gerust contact met mij op.
Nieuwsbrief

Contact

+31(0)65 422 18 04
Klik voor email

Op Twitter

Het doel van de WBSO is het stimuleren van speur- en ontwikkelingswerk (S&O) in het bedrijfsleven. WBSO is beschikbaar voor productontwikkeling, maar ook de ontwikkeling van productieprocessen, programmatuur en voor het uitvoeren van technisch-wetenschappelijk onderzoek.  De WBSO compenseert een deel van de loonkosten en overige kosten en uitgaven voor S&O. Dit door middel van een vermindering van de af te dragen loonbelasting en premie volksverzekeringen dan wel door middel van een verhoging ...

Op LinkedIn

 CrossRoads2 Sustainable Energy weer open Voor wie is de subsidie? Subsidie kan worden aangevraagd door bedrijven met goede, innovatieve en technisch haalbare projectideeën gericht op koolstofarme technologieën, die grensoverschrijdend samenwerken met andere bedrijven. Een samenwerkingsverband bestaat uit minimaal één Vlaamse kmo en minimaal één Zuid-Nederlandse mkb-onderneming binnen de volgende topsectoren: High tech systemen (met als onderdelen binnen deze sector onder andere Energies...