25-05-2021
Goederenvervoer naar water en spoor

De Nederlandse infrastructuur staat voor een enorme vervangings- en renovatieopgave. Wegafsluitingen zullen leiden tot een teruglopende capaciteit op de weg.  Dit maakt de weg minder aantrekkelijk om containers over te vervoeren. Daarbij is er maatschappelijk natuurlijk veel aandacht voor stikstofproblematiek en de klimaatdoelen: 50% minder CO2-uitstoot in 2030 en 95% minder in 2050 (t.o.v. 1990).

De regeling richt zich hoofdzakelijk op de goederenvervoercorridors Oost en Zuidoost (de hoofdwegen, spoorwegen en vaarwegen tussen de haven van Rotterdam naar Duitsland via regio’s Arnhem-Nijmegen en Venlo). Daarnaast kunnen er ook activiteiten in aanmerkingen komen die inzetten op de verplaatsing van weg naar spoor in overige delen van Nederland.

Subsidie kan worden aangevraagd door partijen die bedrijfsmatig goederen willen gaan vervoeren via de binnenvaart of het spoor. De verladers die hierbij betrokken zijn zullen in de regel slechts enkele containers per week met goederen laten vervoeren. Naar verwachting zullen daarom met name samenwerkingsverbanden van verladers, vervoerders en eventueel terminalbedrijven een bijdrage vanuit de regeling aanvragen.

Subsidie wordt verstrekt ter stimulering van een blijvende modal shift:

  • van de weg naar het water op de Goederen(vervoer) corridor Oost en Goederen(vervoer) corridor Zuid-Oost van in totaal minimaal 2000 TEU per dag;
  • van de weg naar het spoor van 200TEU/dag.

Bijdrage
De subsidie bedraagt ten hoogste € 500.000 per project.

Deadline
Aanvragen kunnen van 1 april tot en met 1 september 2021 
Nieuwsbrief

Contact

+31(0)65 422 18 04
Klik voor email

Op Twitter

Het doel van de WBSO is het stimuleren van speur- en ontwikkelingswerk (S&O) in het bedrijfsleven. WBSO is beschikbaar voor productontwikkeling, maar ook de ontwikkeling van productieprocessen, programmatuur en voor het uitvoeren van technisch-wetenschappelijk onderzoek.  De WBSO compenseert een deel van de loonkosten en overige kosten en uitgaven voor S&O. Dit door middel van een vermindering van de af te dragen loonbelasting en premie volksverzekeringen dan wel door middel van een verhoging ...

Op LinkedIn

In januari start de regeling InnovatieProject. Met het InnovatieProject kun je een financiële tegemoetkoming aanvragen ter ondersteuning van de ontwikkeling van een prototype van een innovatie. De subsidie is bedoeld voor de ontwikkeling van een prototype, product, dienst of proces. Bijdrage De subsidie is 35% met een maximum van € 50.000. Deadline Eerstvolgende indiendata: 25 januari en 15 maart.   ...