24-03-2021
Innovatie subsidie voor MKB-ers

et doel van deze nieuwe regeling is het stimuleren van innovatie door het midden- en kleinbedrijf in de provincies Limburg, Noord-Brabant en Zeeland. De regeling kent twee subsidiemogelijkheden te weten Haalbaarheidsproject en R&D-samenwerkingsprojecten

Haalbaarheidsproject
Subsidie op basis van deze paragraaf kan worden aangevraagd door mkb-ondernemingen voor projecten gericht op het uitvoeren van een haalbaarheidsproject. Een te ondersteunen project moet passen binnen of uitvoering geven aan een kennis- en innovatieagenda (KIA) zoals uitgewerkt in  de KIA energietransitie en duurzaamheid, 
de KIA landbouw, water en voedsel, 
de KIA gezondheid en zorg, de KIA veiligheid, 
de KIA sleuteltechnologieën 
of de KIA maatschappelijk verdienvermogen in combinatie met een hiervoor genoemde KIA;
moet worden uitgevoerd ter voorbereiding van de ontwikkeling van een innovatief product, innovatief productieproces of innovatieve dienst.

De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal 40% van de subsidiabele kosten, tot een maximum van € 20.000.

R&D-samenwerkingsproject
Subsidie op basis van deze paragraaf kan worden aangevraagd door samenwerkingsverbanden van ten minste twee mkb-ondernemingen voor projecten gericht op het uitvoeren van een R&D-samenwerkingsproject. Een te ondersteunen het project:

 

De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal 35% van de subsidiabele kosten, tot een maximum van € 350.000.
Nieuwsbrief

Contact

+31(0)65 422 18 04
Klik voor email

Op Twitter

Het doel van de WBSO is het stimuleren van speur- en ontwikkelingswerk (S&O) in het bedrijfsleven. WBSO is beschikbaar voor productontwikkeling, maar ook de ontwikkeling van productieprocessen, programmatuur en voor het uitvoeren van technisch-wetenschappelijk onderzoek.  De WBSO compenseert een deel van de loonkosten en overige kosten en uitgaven voor S&O. Dit door middel van een vermindering van de af te dragen loonbelasting en premie volksverzekeringen dan wel door middel van een verhoging ...

Op LinkedIn

 CrossRoads2 Sustainable Energy weer open Voor wie is de subsidie? Subsidie kan worden aangevraagd door bedrijven met goede, innovatieve en technisch haalbare projectideeën gericht op koolstofarme technologieën, die grensoverschrijdend samenwerken met andere bedrijven. Een samenwerkingsverband bestaat uit minimaal één Vlaamse kmo en minimaal één Zuid-Nederlandse mkb-onderneming binnen de volgende topsectoren: High tech systemen (met als onderdelen binnen deze sector onder andere Energies...