19-02-2021
Extra regeling voor zonnepanelen en kleine windturbines

Vanaf dit jaar kunnen zakelijke gebruikers (bedrijven, woningcooperaties, verrenigingen, VVE-s en particuliere verhuurders) in aanmerkng komen voor subsidie wanneer men investeert in een kleinschalige windturbine of zonnepanelen.

Voor zonnepanelen geldt o.a. dat er sprake is van een kleinverbruikersaansluiting (maximaal 3*80A). Het vermogen bevindt zich tussen 15 - 100 kWp. Dat correpondeert met ongeveer 50 tot 325 zonnepanelen. 

Een kleinschalige windturbine; hiervoor geldt o.a. dat deze wordt aangesloten op een kleinverbruikersaansluiting en dat het rotoroppervlak zich tussen 50 en 500 m2 bevindt.

Via dezelfde subsidieregeling (ISDE) komen zakelijke aanvargers ook in aanmerking voor subsidie als het gaat om aansluiting op een warmtenet, de investering in een zonneboiler of warmtepomp.

Bron: RvO
Nieuwsbrief

Contact

+31(0)65 422 18 04
Klik voor email

Op Twitter

Het doel van de WBSO is het stimuleren van speur- en ontwikkelingswerk (S&O) in het bedrijfsleven. WBSO is beschikbaar voor productontwikkeling, maar ook de ontwikkeling van productieprocessen, programmatuur en voor het uitvoeren van technisch-wetenschappelijk onderzoek.  De WBSO compenseert een deel van de loonkosten en overige kosten en uitgaven voor S&O. Dit door middel van een vermindering van de af te dragen loonbelasting en premie volksverzekeringen dan wel door middel van een verhoging ...

Op LinkedIn

 CrossRoads2 Sustainable Energy weer open Voor wie is de subsidie? Subsidie kan worden aangevraagd door bedrijven met goede, innovatieve en technisch haalbare projectideeën gericht op koolstofarme technologieën, die grensoverschrijdend samenwerken met andere bedrijven. Een samenwerkingsverband bestaat uit minimaal één Vlaamse kmo en minimaal één Zuid-Nederlandse mkb-onderneming binnen de volgende topsectoren: High tech systemen (met als onderdelen binnen deze sector onder andere Energies...