16-02-2021
Subsidie voor Circulaire Ketenprojecten

Ook in 2021 is er subsidie voor het circulair maken van product- en materiaalketens. 

De subsidieregeling voor Circulaire Ketenprojecten is bedoeld voor mkb’s die binnen hun keten samenwerken aan een circulaire oplossing. Maar wat betekent dat nu concreet? Daarvoor moeten we kort ingaan op de belangrijkste elementen van de regeling:

  • Bij een ‘circulaire oplossing’ gaat het hier om oplossingen die zorgen voor grondstoffenbesparing en reductie van CO2-uitstoot.
  • Een project moet gericht zijn op het op een circulaire manier ontwerpen, produceren of organiseren van een product, een proces, dienst of businessmodel. De projectactiviteiten moeten bestaan uit experimentele ontwikkeling, procesinnovatie en/of organisatie-innovatie.
  • Er moet sprake zijn van samenwerking tussen meerdere partijen in de product- of materiaalketen (zoals afnemers of leveranciers, bijvoorbeeld voor productie, verwerking of grondstoffen).
  • Ook projecten gericht op (zeer) hoogwaardige recycling in de keten kunnen voor subsidie in aanmerking komen. Gewone recycling/ downcycling valt echter buiten deze regeling.

Bijdrage
De subsidie kan oplopen tot 20.000 euro per MKB-er die deelneemt aan het samenwerkingsverband. De subsidie vergoedt 50% van de goedgekeurde ‘eigen kosten’ van de ondernemer (inclusief inhuur van een ervaren procesbegeleider). 

Deadline
Aanvragen kunnen worden ingediend vanaf 1 april 2021. First in – First Serve.

Bron: RvO
Nieuwsbrief

Contact

+31(0)65 422 18 04
Klik voor email

Op Twitter

Het doel van de WBSO is het stimuleren van speur- en ontwikkelingswerk (S&O) in het bedrijfsleven. WBSO is beschikbaar voor productontwikkeling, maar ook de ontwikkeling van productieprocessen, programmatuur en voor het uitvoeren van technisch-wetenschappelijk onderzoek.  De WBSO compenseert een deel van de loonkosten en overige kosten en uitgaven voor S&O. Dit door middel van een vermindering van de af te dragen loonbelasting en premie volksverzekeringen dan wel door middel van een verhoging ...

Op LinkedIn

 CrossRoads2 Sustainable Energy weer open Voor wie is de subsidie? Subsidie kan worden aangevraagd door bedrijven met goede, innovatieve en technisch haalbare projectideeën gericht op koolstofarme technologieën, die grensoverschrijdend samenwerken met andere bedrijven. Een samenwerkingsverband bestaat uit minimaal één Vlaamse kmo en minimaal één Zuid-Nederlandse mkb-onderneming binnen de volgende topsectoren: High tech systemen (met als onderdelen binnen deze sector onder andere Energies...