16-02-2021
Subsidie voor Slimme CO2-reductie Gelderland

Bij slimme CO2-reductie kan worden gedacht aan het bevorderen van ontwikkeling bij nieuwe producten en productmarktcombinaties gericht op koolstofarme technologieën, waaronder het ontwikkelen en testen van prototypes door het MKB.

Het beoogd resultaat: een hoger omzetaandeel voor nieuwe producten, meer samenwerking, aandeel hernieuwbare energie omhoog en de CO2 uitstoot omlaag.

Met deze subsidie worden projecten ondersteund binnen Technology Readiness Level 4 tot en met 8, die naast koolstofarme innovatie gericht zijn op;
• het ontwikkelen & uittesten van nieuwe concepten & processen;
• het onderzoeken & ontwikkelen van nieuwe financieringsmodellen;
• het ontwikkelen, testen of demonstreren van innovatieve technologieën gericht op:
• slimme (distributie)systemen;
• de productie en distributie van hernieuwbare energiebronnen;
• energieopslag;
• energie-efficiëntie en het gebruik van hernieuwbare energie bij bedrijven, openbare gebouwen en in de woningbouw;
• hergebruik van grondstoffen en mineralen;
• het terugdringen van gebruik van grondstoffen en mineralen,
• het vervangen van fossiele grondstoffen door biologische grondstoffen.
• slimme uitrol: pilots voor (grootschalige) praktijktesten en demonstratie in een operationele omgeving als laatste stap voor de marktintroductie.
• experimentele ontwikkelingen in een proeftuin gericht op (opschaling van) introductie van nieuwe milieu- en energietechnologie.
• de exploitatie en inrichting van de proeftuin gericht op (opschaling van) introductie van nieuwe milieu-
en energietechnologie.

Deze subsidie kan worden aangevraagd door een samenwerkingsverband van minimaal drie onafhankelijk samenwerkende organisaties. Er moet minimaal één mkb-onderneming uit Gelderland betrokken zijn. Kennisinstellingen, gemeenten, waterschappen, woningbouwverenigingen of coöperaties kunnen lid zijn van het samenwerkingsverband en ook subsidie aanvragen.

Bijdrage
De subsidie bedraagt 40 of 50%; minimaal € 350.000 en maximaal € 2.000.000

Deadline
Aanvragen kunnen tot 1 maart 2021 worden ingediend

Bron: Provincie Gelderland
Nieuwsbrief

Contact

+31(0)65 422 18 04
Klik voor email

Op Twitter

Het doel van de WBSO is het stimuleren van speur- en ontwikkelingswerk (S&O) in het bedrijfsleven. WBSO is beschikbaar voor productontwikkeling, maar ook de ontwikkeling van productieprocessen, programmatuur en voor het uitvoeren van technisch-wetenschappelijk onderzoek.  De WBSO compenseert een deel van de loonkosten en overige kosten en uitgaven voor S&O. Dit door middel van een vermindering van de af te dragen loonbelasting en premie volksverzekeringen dan wel door middel van een verhoging ...

Op LinkedIn

 CrossRoads2 Sustainable Energy weer open Voor wie is de subsidie? Subsidie kan worden aangevraagd door bedrijven met goede, innovatieve en technisch haalbare projectideeën gericht op koolstofarme technologieën, die grensoverschrijdend samenwerken met andere bedrijven. Een samenwerkingsverband bestaat uit minimaal één Vlaamse kmo en minimaal één Zuid-Nederlandse mkb-onderneming binnen de volgende topsectoren: High tech systemen (met als onderdelen binnen deze sector onder andere Energies...