16-02-2021
Subsidieregeling voor fabrikanten van Duurzame Binnenvaart Motoren

Via de subsidieregeling Duurzame Binnenvaart Motoren is subsidie beschikbaar voor projecten die bijdragen aan de verdere verduurzaming van de binnenvaartsector. In aanmerking komen projecten die gericht zijn op het ontwikkelen en/of certificeren van binnenvaartmotoren. Het kan daarbij gaan om een experimenteel ontwikkelingsproject of een industrieel onderzoeksproject.

Bijdrage
Industrieel onderzoeksproject: de subsidie is 50% en maximaal € 250.000
Experimenteel ontwikkelingsproject: de subsidie is 25% en maximaal € 250.000; te combineren met één of meerdere andere subsidieregelingen.

Deadline
Aanvragen kunnen tot 1 maart 2021 worden ingediend.

Bron: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 

 
Nieuwsbrief

Contact

+31(0)65 422 18 04
Klik voor email

Op Twitter

Het doel van de WBSO is het stimuleren van speur- en ontwikkelingswerk (S&O) in het bedrijfsleven. WBSO is beschikbaar voor productontwikkeling, maar ook de ontwikkeling van productieprocessen, programmatuur en voor het uitvoeren van technisch-wetenschappelijk onderzoek.  De WBSO compenseert een deel van de loonkosten en overige kosten en uitgaven voor S&O. Dit door middel van een vermindering van de af te dragen loonbelasting en premie volksverzekeringen dan wel door middel van een verhoging ...

Op LinkedIn

 CrossRoads2 Sustainable Energy weer open Voor wie is de subsidie? Subsidie kan worden aangevraagd door bedrijven met goede, innovatieve en technisch haalbare projectideeën gericht op koolstofarme technologieën, die grensoverschrijdend samenwerken met andere bedrijven. Een samenwerkingsverband bestaat uit minimaal één Vlaamse kmo en minimaal één Zuid-Nederlandse mkb-onderneming binnen de volgende topsectoren: High tech systemen (met als onderdelen binnen deze sector onder andere Energies...