21-01-2021
Ook in 2021 veel aandacht voor energiebesparing - duurzame energie

CO2 reductie is één van de grote thema's van de overheid. In 2021 zijn er meerdere subsidiemogelijkheden beschikbaar die uiteenlopende organisaties stimuleren te investeren in energiebesparing en / of het opwekken van duurzame energie. Dit zijn onder andere:

Energie-investeringsaftrek (EIA)
Van deze regeling kan gebruik worden gemaakt door bedrijven. Bedrijfsmiddelen die in de Energielijst 2021 zijn vermeld komen in aanmerking voor een aftrekpost van 45%, wat leidt tot een aanzienlijke belastingbesparing. Het kan hierbij zowel gaan om bedrijfsmiddelen die worden aangeschaft en die zelf worden vervaardigd.

Subsidieregeling stimulering Bouw en Onderhoud Sport Accommodaties (BOSA)
Het doel van de Subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties (BOSA) is het stimuleren van de ontwikkeling en instandhouding van sportaccommodaties en de aanschaf van sportmaterialen voor sportverenigingen en sportstichtingen, waar de mogelijkheid tot btw aftrek is vervallen. Investeringen die te maken hebben met energiebesparing en opwekking kunnen in aanmerking komen voor 30% subsidie.

Investeringssubsidie duurzame energie - energiebesparing (ISDE)
Het doel van de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) is het stimuleren van investeringen in de productie van duurzame energie, energiebesparende isolatiemaatregelen en de aansluiting op warmtenetten. Subsidie kan worden aangevraagd voor een investering of combinatie van investeringen die bestemd is voor:

    a. de productie van duurzame energie; bijvoorbeeld m.b.v. zonnepanelen
    b. energiebesparende isolatiemaatregelen; of
    c. de aansluiting op een warmtenet

De subsidie kan worden aangevraagd door woningeigenaren en zakelijke gebruikers.

Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE++)
Met deze regeling worden diverse technieken financieel ondersteund, zoals aquathermie, waterstofproductie, industriele restwarmte. Maar ook energieopwekking m.b.v. zonnepanelen en windturbines. Deze regeling staat open voor bedrijven, non-profits en particulieren.

Naast deze landelijke regelingen zijn er in voorkomende gevallen ook mogelijkheden voor financiele ondersteuning op regionaal nivo. 
Ziet u door de bomen het bos niet meer? Neem dan vrijblijvend contact met mij op.

 

 
Nieuwsbrief

Contact

+31(0)65 422 18 04
Klik voor email

Op Twitter

Het doel van de WBSO is het stimuleren van speur- en ontwikkelingswerk (S&O) in het bedrijfsleven. WBSO is beschikbaar voor productontwikkeling, maar ook de ontwikkeling van productieprocessen, programmatuur en voor het uitvoeren van technisch-wetenschappelijk onderzoek.  De WBSO compenseert een deel van de loonkosten en overige kosten en uitgaven voor S&O. Dit door middel van een vermindering van de af te dragen loonbelasting en premie volksverzekeringen dan wel door middel van een verhoging ...

Op LinkedIn

 CrossRoads2 Sustainable Energy weer open Voor wie is de subsidie? Subsidie kan worden aangevraagd door bedrijven met goede, innovatieve en technisch haalbare projectideeën gericht op koolstofarme technologieën, die grensoverschrijdend samenwerken met andere bedrijven. Een samenwerkingsverband bestaat uit minimaal één Vlaamse kmo en minimaal één Zuid-Nederlandse mkb-onderneming binnen de volgende topsectoren: High tech systemen (met als onderdelen binnen deze sector onder andere Energies...