21-01-2021
48 miljoen beschikbaar voor Subsidie Leren In Mkb (SLIM)

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt in 2021 € 48 miljoen beschikbaar voor initiatieven gericht op het stimuleren van leren en ontwikkelen in het MKB. Daarnaast komt € 1,2 miljoen beschikbaar voor hetzelfde doel in grootbedrijven uit de landbouw-, horeca- en recreatiesector. In maart 2021 zijn er nieuwe kansen voor de SLIM-subsidie.

Ontwikkelingen in de samenleving, technologie en arbeidsmarkt zorgen dat we anders moeten gaan aankijken tegen scholing en ontwikkeling. Werkgevers die hun mensen in staat stellen zich continu te ontwikkelen, weten de beste mensen aan zich te binden en daar wordt hun bedrijf succesvoller van. Werknemers die zich continu blijven ontwikkelen, hebben een grotere kans op een succesvolle loopbaan met leuk werk en een goed inkomen. Met de SLIM-regeling wil de minister van SZW een leerrijke werkomgeving stimuleren in het mkb.

In 2021 kunt u subsidie aanvragen voor:

  • Het doorlichten van uw onderneming om inzicht te krijgen in de scholingsbehoefte.
  • Het verkrijgen van loopbaan- of ontwikkeladviezen.
  • Het ontwikkelen en/of invoeren van een methode die uw personeel helpt om hun kennis, vaardigheden en beroepshouding te ontwikkelen.
  • Het aanbieden van praktijkleerplaatsen voor derde leerweg opleidingen.

Bijdrage
De subsidie bedraagt 80% of 60% (klein- of middelgroot MKB) en is maximaal € 24.999. Heeft u plannen om gezamenlijk te investeren (met minimaal twee andere mkb-organisaties), dan kan de subsidie oplopen tot maximaal € 500.000.

Deadline
In 3 perioden kan subsidie worden aangevraagd in 2021:

  • van  2 maart t.m. 31 maart
  • van 1 september t.m. 30 september
  • van 1 juni t.m. 30 juni: grootbedrijven uit de horeca, recreatie- en landbouwsector en samenwerkingsverbanden in het MKB

Bron: SZW
Nieuwsbrief

Contact

+31(0)65 422 18 04
Klik voor email

Op Twitter

Het doel van de WBSO is het stimuleren van speur- en ontwikkelingswerk (S&O) in het bedrijfsleven. WBSO is beschikbaar voor productontwikkeling, maar ook de ontwikkeling van productieprocessen, programmatuur en voor het uitvoeren van technisch-wetenschappelijk onderzoek.  De WBSO compenseert een deel van de loonkosten en overige kosten en uitgaven voor S&O. Dit door middel van een vermindering van de af te dragen loonbelasting en premie volksverzekeringen dan wel door middel van een verhoging ...

Op LinkedIn

 CrossRoads2 Sustainable Energy weer open Voor wie is de subsidie? Subsidie kan worden aangevraagd door bedrijven met goede, innovatieve en technisch haalbare projectideeën gericht op koolstofarme technologieën, die grensoverschrijdend samenwerken met andere bedrijven. Een samenwerkingsverband bestaat uit minimaal één Vlaamse kmo en minimaal één Zuid-Nederlandse mkb-onderneming binnen de volgende topsectoren: High tech systemen (met als onderdelen binnen deze sector onder andere Energies...