21-01-2021
60 miljoen beschikbaar voor Innovatiekrediet

Bent u bezig met de technische ontwikkeling van een nieuw product of met de klinische ontwikkeling van een medicijn of apparaat? U kunt profiteren van het Innovatiekrediet. Het Innovatiekrediet is voor de ontwikkeling van veelbelovende en uitdagende innovaties met een uitstekend marktperspectief.

Alle bedrijven, zowel starters als gevestigde bedrijven (groot of klein), kunnen profiteren van het Innovatiekrediet.

Met het Innovatiekrediet wil de overheid een bijdrage leveren aan de innovatiekracht en een duurzame groei van de Nederlandse economie. Men vult met het Innovatiekrediet een gat in, op de kapitaalmarkt, waarbij innovatieve projecten niet geheel uit eigen middelen of door de markt kunnen worden gefinancierd. In deze fase is er nog geen omzet en zijn ondernemers druk doende om iets werkend te krijgen.

Om in aanmerking te komen moet het project aan meerdere voorwaarden voldoen zoals:

  • Technisch innovatief en uitdagend zijn
  • Nieuwe producten, processen of diensten ontwikkelen
  • Een onderbouwd groot marktvoordeel met uitstekend perspectief bieden
  • Een positieve bijdrage leveren aan de Nederlandse economie
  • In voldoende mate technische haalbaarheid (‘Proof of Principle’) hebben aangetoond met eerder onderzoek
  • Een omvang hebben van minimaal € 150.000
  • Binnen 5 jaar leiden tot een marktrijp product, proces of dienst.

Bijdrage
De grootte van uw bedrijf bepaalt voor welk percentage krediet u in aanmerking komt. Het maximale krediet voor klinische ontwikkelingsprojecten is € 5 miljoen. Voor technische ontwikkelingsprojecten is het maximale krediet € 10 miljoen.

Deadline
Aanvragen worden in volgorde van compleetheid in behandeling genomen.

Bron: RvO

 

 
Nieuwsbrief

Contact

+31(0)65 422 18 04
Klik voor email

Op Twitter

Het doel van de WBSO is het stimuleren van speur- en ontwikkelingswerk (S&O) in het bedrijfsleven. WBSO is beschikbaar voor productontwikkeling, maar ook de ontwikkeling van productieprocessen, programmatuur en voor het uitvoeren van technisch-wetenschappelijk onderzoek.  De WBSO compenseert een deel van de loonkosten en overige kosten en uitgaven voor S&O. Dit door middel van een vermindering van de af te dragen loonbelasting en premie volksverzekeringen dan wel door middel van een verhoging ...

Op LinkedIn

 CrossRoads2 Sustainable Energy weer open Voor wie is de subsidie? Subsidie kan worden aangevraagd door bedrijven met goede, innovatieve en technisch haalbare projectideeën gericht op koolstofarme technologieën, die grensoverschrijdend samenwerken met andere bedrijven. Een samenwerkingsverband bestaat uit minimaal één Vlaamse kmo en minimaal één Zuid-Nederlandse mkb-onderneming binnen de volgende topsectoren: High tech systemen (met als onderdelen binnen deze sector onder andere Energies...