02-01-2021
Postcoderoosregeling verandert in 2021

De postcoderoosregeling,die het mogelijk maakt voor deelnemers aan energiecoöperaties en VVE’s die geen eigen dak hebben voor zonnepanelen, om toch in zonne-energie te investeren, wordt per 1 januari 2021 gewijzigd. Deze nieuwe regeling gaat alleen voor nieuwe installaties gelden.

Postcoderoosregeling in het kort
Een groep mensen die geen plek hebben op hun eigen dak om zonnepanelen te plaatsen, richt een energiecoöperatie op. De energiecoöperatie zoekt vervolgens een dak dat ze vol willen leggen met zonnepanelen. De mensen moeten redelijk dicht in de buurt van elkaar, en van het zonnedak wonen. Dit betekent dat ze in hetzelfde postcoderoos gebied moeten wonen.  Al deze deelnemers investeren in het zonnepanelen systeem. Dit systeem wekt stroom op dat aan een energiebedrijf wordt verkocht. Daarnaast ontvangt de cooperatie een subsidie per opgewekte kWh. Wat resteert na aftrek van kosten wordt door de cooperatie teruggeven aan de deelnemers.

Bijdrage
Er wordt een onderscheid gemaakt tussen een kleinverbruikers- en grootverbruikersaansluiting; de subsidie per kWh bedraagt  14,6 of 12,1 eurocent per kWh; deze bedragen worden gecorrigeerd met de marktwaarde van de opgewekte stroom.

Deadline
Aanvragen kunnen doorlopend worden ingediend; First in - First serve.

Naast collectieve zonnestroomprojecten komen ook collectieve windenergieprojecten in aanmerking voor de nieuwe subsidieregeling.

Bron: RvO
Nieuwsbrief

Contact

+31(0)65 422 18 04
Klik voor email

Op Twitter

Het doel van de WBSO is het stimuleren van speur- en ontwikkelingswerk (S&O) in het bedrijfsleven. WBSO is beschikbaar voor productontwikkeling, maar ook de ontwikkeling van productieprocessen, programmatuur en voor het uitvoeren van technisch-wetenschappelijk onderzoek.  De WBSO compenseert een deel van de loonkosten en overige kosten en uitgaven voor S&O. Dit door middel van een vermindering van de af te dragen loonbelasting en premie volksverzekeringen dan wel door middel van een verhoging ...

Op LinkedIn

 CrossRoads2 Sustainable Energy weer open Voor wie is de subsidie? Subsidie kan worden aangevraagd door bedrijven met goede, innovatieve en technisch haalbare projectideeën gericht op koolstofarme technologieën, die grensoverschrijdend samenwerken met andere bedrijven. Een samenwerkingsverband bestaat uit minimaal één Vlaamse kmo en minimaal één Zuid-Nederlandse mkb-onderneming binnen de volgende topsectoren: High tech systemen (met als onderdelen binnen deze sector onder andere Energies...