02-01-2021
Investeringssubsidie duurzame energie - energiebesparing 2021

Het doel van de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) is het stimuleren van investeringen in de productie van duurzame energie, energiebesparende isolatiemaatregelen en de aansluiting op warmtenetten. 

Subsidie kan worden aangevraagd voor een investering of combinatie van investeringen die bestemd is voor:

    a. de productie van duurzame energie
    b. energiebesparende isolatiemaatregelen; of
    c. de aansluiting op een warmtenet

Subsidie kan worden aangevraagd voor de volgende maatregelen:

 • een ruimteverwarmingstoestel of een waterverwarmingstoestel
 • een zonneboiler
 • een installatie die wordt geplaatst op of aan een gebouw bestaande uit een samenstel van voorzieningen voor de productie van hernieuwbare elektriciteit uit zonlicht via fotovoltaïsche zonnepanelen; alleen zakelijke gebruikers
 • een installatie voor de productie van hernieuwbare elektriciteit met één of meer windturbines in een daarvoor bestemd gebied; alleen zakelijke gebruikers

Voor energiebesparende isolatiemaatregelen kan subsidie worden aangevraagd door een eigenaar-bewoner ten behoeve van de aanschaf en het door een bouwbedrijf in een koopwoning laten aanbrengen van isolatiemateriaal, dat is voorzien van een prestatieverklaring, voor één of meer van de volgende typen energiebesparende isolatiemaatregelen:

 • dakisolatie;
 • gevelisolatie;
 • glas-, kozijnpaneel- of deurisolatie
 • spouwmuurisolatie
 • vloer- of bodemisolatie

Voor de aansluiting op een warmtenet kan subsidie worden aangevraagd door een eigenaar-bewoner dan wel vereniging van eigenaren ten behoeve van het door een warmteleverancier aansluiten van:

 • een bestaande koopwoning op een individuele aansluiting op een warmtenet; respectievelijk
 •  een bestaand appartementencomplex op een centrale aansluiting op een warmtenet.

Bijdrage
De hoogte van de subsidie bedraagt een per specifieke investering vastgesteld bedrag. 

Deadline
Aanvragen kunnen doorlopend worden ingediend; First in - First serve.

Bron: RvO
 

 
Nieuwsbrief

Contact

+31(0)65 422 18 04
Klik voor email

Op Twitter

Het doel van de WBSO is het stimuleren van speur- en ontwikkelingswerk (S&O) in het bedrijfsleven. WBSO is beschikbaar voor productontwikkeling, maar ook de ontwikkeling van productieprocessen, programmatuur en voor het uitvoeren van technisch-wetenschappelijk onderzoek.  De WBSO compenseert een deel van de loonkosten en overige kosten en uitgaven voor S&O. Dit door middel van een vermindering van de af te dragen loonbelasting en premie volksverzekeringen dan wel door middel van een verhoging ...

Op LinkedIn

 CrossRoads2 Sustainable Energy weer open Voor wie is de subsidie? Subsidie kan worden aangevraagd door bedrijven met goede, innovatieve en technisch haalbare projectideeën gericht op koolstofarme technologieën, die grensoverschrijdend samenwerken met andere bedrijven. Een samenwerkingsverband bestaat uit minimaal één Vlaamse kmo en minimaal één Zuid-Nederlandse mkb-onderneming binnen de volgende topsectoren: High tech systemen (met als onderdelen binnen deze sector onder andere Energies...