31-12-2020
Ook in 2021 subsidie voor energiebesparing en duurzame energie

Ondernemers die investeren in energiebesparende bedrijfsmiddelen en duurzame energie kunnen ook 2021 gebruikmaken van de Energie Investeringsaftrek (EIA). Hierdoor behaalt men een dubbel voordeel: energiekosten gaan omlaag en men betaalt minder belasting.

Een van de populaire, subsidiabele investeringen is LED-verlichting, ook in 2021 staat deze op de Energielijst. Om in aanmerking te komen moet deze vanaf 2021 voldoen aan het levensduurcriterium L90B50 of hoger.

Er zijn 7 groepen van investeringen die in aanmerking komen voor de EIA:

  • Bedrijfsgebouwen
  • Processen
  • Transportmiddelen
  • Duurzame energie
  • Energiebalancering
  • Energietransitie
  • Energieadvies, maatwerkadvies en CO2 emissiereductieplan

Verdeeld over deze groepen staan er ruim 150 bedrijfsmiddelen in de energielijst 2021.

Bijdrage
Via de EIA wordt 45% van deze investeringskosten in mindering gebracht op de winst. Ook zelfvervaardigde bedrijfsmiddelen komen in aanmerking.

Deadline
Aanvragen kunnen doorlopend worden ingediend; binnen 3 maanden na opdrachtverstrekking.

Bron: RvO

 

 
Nieuwsbrief

Contact

+31(0)65 422 18 04
Klik voor email

Op Twitter

Het doel van de WBSO is het stimuleren van speur- en ontwikkelingswerk (S&O) in het bedrijfsleven. WBSO is beschikbaar voor productontwikkeling, maar ook de ontwikkeling van productieprocessen, programmatuur en voor het uitvoeren van technisch-wetenschappelijk onderzoek.  De WBSO compenseert een deel van de loonkosten en overige kosten en uitgaven voor S&O. Dit door middel van een vermindering van de af te dragen loonbelasting en premie volksverzekeringen dan wel door middel van een verhoging ...

Op LinkedIn

 CrossRoads2 Sustainable Energy weer open Voor wie is de subsidie? Subsidie kan worden aangevraagd door bedrijven met goede, innovatieve en technisch haalbare projectideeën gericht op koolstofarme technologieën, die grensoverschrijdend samenwerken met andere bedrijven. Een samenwerkingsverband bestaat uit minimaal één Vlaamse kmo en minimaal één Zuid-Nederlandse mkb-onderneming binnen de volgende topsectoren: High tech systemen (met als onderdelen binnen deze sector onder andere Energies...