27-07-2016
Nieuwe regeling voor maatregelen tegen woning- en bedrijfsovervallen

Het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft de Tijdelijke regeling stimulering preventieve maatregelen woning- en bedrijfsovervallen gepubliceerd. 

De regeling is op hoofdlijnen een voortzetting van de Tijdelijke beleidsregels stimulering preventieve maatregelen woning- en bedrijfsovervallen 2015, waarvan onlangs al gemeld werd dat deze zou worden verlengd. De verlenging is nu dus officieel gepubliceerd in de vorm van een nieuwe regeling. 

Het doel van de regeling is stimuleren dat bewoners en bedrijven die te maken hebben gehad met een woning- of bedrijfsoverval, preventieve maatregelen nemen die erop gericht zijn een nieuwe overval te voorkomen. 

Subsidie kan worden verstrekt aan de bewoner(s) van een woning, de eigenaar van een bedrijf of de filiaalhouder van een vestiging van een bedrijf voor het nemen van preventieve maatregelen tegen woning- of bedrijfsovervallen.

De aanvrager moet door middel van:

·        een proces-verbaal van aangifte aantonen dat in de periode van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2018 een overval in diens woning, bedrijf of vestiging van een bedrijf is gepleegd;
·        facturen of betalingsbewijzen aantonen preventieve maatregelen te hebben genomen.


De subsidie is eenmalig en bedraagt maximaal € 1.000. 

Aanvragen kunnen tot en met 30 juni 2019 worden ingediend bij de Commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven, waar de uitvoering van de regeling is ondergebracht. 

Bron: www.rijksoverheid.nl 

 
Nieuwsbrief

Contact

+31(0)65 422 18 04
Klik voor email

Op Twitter

Heeft u het al gehoord? Vanaf 1 juli 2019 geldt de Informatieplicht Energiebesparing. Verbruikt uw bedrijf jaarlijks meer dan 50.000 kWh of 25.000 m3 aardgas? Dan bent u verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen. Deze energiebesparingsplicht bestond al. Daar is dit jaar een informatieplicht bij gekomen. U bent wettelijk verplicht vóór 1 juli 2019 uw genomen energiebesparende maatregelen te rapporteren in het eLoket van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Vanaf 1 juli 20...

Op LinkedIn

Per medio mei jl. zijn voor 1/3 deel van het beschikbare budget aanvragen ingediend. Het budget van de regeling betreft in 2019 circa € 11 mln voor aardgasvrije woningen, wijken en gebouwen, waarbinnen € 4 mln speciaal bestemd is voor maatschappelijk vastgoed (nog geheel beschikbaar). De regeling sluit in augustus - of zoveel eerder als het budget is uitgeput. Er kan van deze subsidie gebruik worden gemaakt wanneer een ondernemer en of eindgebruiker investeert in een innovatie ten behoeve v...