27-07-2016
Nieuwe regeling voor maatregelen tegen woning- en bedrijfsovervallen

Het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft de Tijdelijke regeling stimulering preventieve maatregelen woning- en bedrijfsovervallen gepubliceerd. 

De regeling is op hoofdlijnen een voortzetting van de Tijdelijke beleidsregels stimulering preventieve maatregelen woning- en bedrijfsovervallen 2015, waarvan onlangs al gemeld werd dat deze zou worden verlengd. De verlenging is nu dus officieel gepubliceerd in de vorm van een nieuwe regeling. 

Het doel van de regeling is stimuleren dat bewoners en bedrijven die te maken hebben gehad met een woning- of bedrijfsoverval, preventieve maatregelen nemen die erop gericht zijn een nieuwe overval te voorkomen. 

Subsidie kan worden verstrekt aan de bewoner(s) van een woning, de eigenaar van een bedrijf of de filiaalhouder van een vestiging van een bedrijf voor het nemen van preventieve maatregelen tegen woning- of bedrijfsovervallen.

De aanvrager moet door middel van:

·        een proces-verbaal van aangifte aantonen dat in de periode van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2018 een overval in diens woning, bedrijf of vestiging van een bedrijf is gepleegd;
·        facturen of betalingsbewijzen aantonen preventieve maatregelen te hebben genomen.


De subsidie is eenmalig en bedraagt maximaal € 1.000. 

Aanvragen kunnen tot en met 30 juni 2019 worden ingediend bij de Commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven, waar de uitvoering van de regeling is ondergebracht. 

Bron: www.rijksoverheid.nl 

 
Nieuwsbrief

Contact

+31(0)65 422 18 04
Klik voor email

Op Twitter

inisterie van SZW – Werktijdverkorting Werktijdverkorting is geregeld in artikel 8 van het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen(BBA). Het geeft een uitzondering op het algemene verbod voor de werkgever om eenzijdig de werktijd van de werknemer te verminderen. Als er minder werk is, kunnen werkgevers in bepaalde situaties van overmacht de werktijd van hun werknemers verkorten. Het gaat dan bijvoorbeeld om buitengewone omstandigheden die niet tot het normale ondernemersrisico behoren, zoals ...

Op LinkedIn

Het doel van de Stimuleringsregeling voor leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen en specifiek voor de grootbedrijven in de landbouw-, horeca- of recreatiesector, is het leveren van een bijdrage aan initiatieven, gericht op het stimuleren van leren en ontwikkelen. Aanvragen kunnen worden ingediend door mkb-ondernemingen, samenwerkingsverbanden tussen minimaal twee mkb-ondernemingen eventueel aangevuld met één of meer organisaties. Subsidie kan worden verstrekt voor het b...