17-12-2020
Subsidieregeling voor innovatieadvies

De Metropoolregio Eindhoven heeft de Adviesregeling SAR 2021 gepubliceerd. 

Het doel van de nieuwe regeling is het stimuleren van innovatieve ontwikkelingen met aantoonbare meerwaarde voor de regio Eindhoven. De regio Eindhoven beslaat het gehele grondgebied van de 21 deelnemende gemeenten in de Metropoolregio Eindhoven. Subsidie kan worden aangevraagd door in de regio Eindhoven gevestigde ondernemingen met minder dan 100 werknemers, een jaaromzet van € 25 miljoen of minder, en een balanstotaal van € 25 miljoen of minder.

Subsidie kan worden aangevraagd voor de kosten van een extern adviseur, die de betreffende onderneming schriftelijk advies uitbrengt over het zoeken naar c.q. het realiseren van innovaties. Het advies dient betrekking te hebben op bedrijfsactiviteiten in de regio Eindhoven. De vestigingsplaats van de adviseur is niet relevant.

Bijdrage
De subsidie bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten en kan variëren van minimaal € 2.000 tot maximaal € 10.000 per subsidieaanvraag.

Deadline
Aanvragen kunnen doorlopend worden ingediend (First come - First serve)
Nieuwsbrief

Contact

+31(0)65 422 18 04
Klik voor email

Op Twitter

Het doel van de WBSO is het stimuleren van speur- en ontwikkelingswerk (S&O) in het bedrijfsleven. WBSO is beschikbaar voor productontwikkeling, maar ook de ontwikkeling van productieprocessen, programmatuur en voor het uitvoeren van technisch-wetenschappelijk onderzoek.  De WBSO compenseert een deel van de loonkosten en overige kosten en uitgaven voor S&O. Dit door middel van een vermindering van de af te dragen loonbelasting en premie volksverzekeringen dan wel door middel van een verhoging ...

Op LinkedIn

 CrossRoads2 Sustainable Energy weer open Voor wie is de subsidie? Subsidie kan worden aangevraagd door bedrijven met goede, innovatieve en technisch haalbare projectideeën gericht op koolstofarme technologieën, die grensoverschrijdend samenwerken met andere bedrijven. Een samenwerkingsverband bestaat uit minimaal één Vlaamse kmo en minimaal één Zuid-Nederlandse mkb-onderneming binnen de volgende topsectoren: High tech systemen (met als onderdelen binnen deze sector onder andere Energies...