17-12-2020
Nieuw: Ketenmachtiging

Vanaf 2021 treedt de Wet Digitale Overheid in werking. De eerste tranche regelt onder meer de toegang tot digitale dienstverlening van de overheid via elektronische identificatie/authenticatie, informatieveiligheid en standaarden.

Wat is een ketenmachtiging en waarom is dit nodig?
Met de inwerkingtreding van de Wet Digitale Overheid verdwijnt de papieren volmacht en komt een digitale ketenmachtiging in de plaats. Hiermee machtigt u Leijs Subsidie Advies als intermediair om namens u een onlinedienst, zoals een WBSO-aanvraag, te regelen.  U hoeft in dat geval zelf geen eHerkenning aan te vragen, wel dient u ons toestemming te geven voor deze ketenmachtiging. De beveiligingsniveaus voor eHerkenning gaan vanaf volgend jaar ook omhoog van EH1 t/m EH2+ naar EH3. Op het moment dat u zelf uw gegevens wilt controleren of BSN’s wilt melden, moet u beschikken over EH3.

Wat is de planning?
WBSO gaat als eerste over naar de nieuwe situatie. Op een later moment volgen andere regelingen als de EIA en MIA . RvO heeft gecommuniceerd dat per 1 april 2021 (streefdatum) alle WBSO-aanvragen via het nieuwe portaal moeten worden ingediend, dus ook aanvragen die via een intermediair gaan. Zodra wij weten wanneer RvO de WBSO overhevelt naar het nieuwe portaal, regelen wij met u de ketenmachtiging. Wij benaderen u hiervoor ruim op tijd. Het ondertekenen en opsturen van een machtigingsformulier naar onze gecertificeerde eHerkenningsaanbieder Z-Login is hiervoor voldoende. Vanaf dat moment wordt de ketenmachtiging geactiveerd en verzorgen wij uw WBSO-subsidieaanvraag nieuwe stijl.

Op dit moment hoeft u echter nog niets te doen en verloopt de WBSO-aanvraagprocedure zoals u gewend bent.
Nieuwsbrief

Contact

+31(0)65 422 18 04
Klik voor email

Op Twitter

Het doel van de WBSO is het stimuleren van speur- en ontwikkelingswerk (S&O) in het bedrijfsleven. WBSO is beschikbaar voor productontwikkeling, maar ook de ontwikkeling van productieprocessen, programmatuur en voor het uitvoeren van technisch-wetenschappelijk onderzoek.  De WBSO compenseert een deel van de loonkosten en overige kosten en uitgaven voor S&O. Dit door middel van een vermindering van de af te dragen loonbelasting en premie volksverzekeringen dan wel door middel van een verhoging ...

Op LinkedIn

 CrossRoads2 Sustainable Energy weer open Voor wie is de subsidie? Subsidie kan worden aangevraagd door bedrijven met goede, innovatieve en technisch haalbare projectideeën gericht op koolstofarme technologieën, die grensoverschrijdend samenwerken met andere bedrijven. Een samenwerkingsverband bestaat uit minimaal één Vlaamse kmo en minimaal één Zuid-Nederlandse mkb-onderneming binnen de volgende topsectoren: High tech systemen (met als onderdelen binnen deze sector onder andere Energies...