04-11-2020
WBSO subsidie: in 2021 nog interessanter

Technologische vernieuwing is van groot belang voor de concurrentiepositie van uw bedrijf. Innoveren is noodzaak, de concurrentie zit niet stil. U bent als ondernemer voortdurend bezig met innovatie. Met behulp van de WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk) kunt u uw (loon) kosten aanzienlijk verlagen. 

Wat maakt WBSO in 2021 nog interessanter?

  • Er wordt extra budget beschikbaar gesteld; in 2021 bijna € 1,5 miljard
  • Subsidiepercentages worden verhoogd

In 2020 zijn al een aantal verbeteringen doorgevoerd waardoor de regeling nog beter aansluit bij de dagelijkse praktijk van de gemiddelde MKB-ondernemer. 

U kunt WBSO aanvragen voor de ontwikkeling van een product, een productieproces, programmatuur en voor het uitvoeren van technisch-wetenschappelijk onderzoek (TWO), voor:

  •     S&O-werkzaamheden van uzelf en/of uw medewerkers;
  •     kosten en uitgaven die u maakt voor het uitvoeren van uw eigen S&O-project.

Bijdrage

  •     Tarief 1e schijf: 40%
  •     Tarief 1e schijf starters: 50%
  •     Grens 1e schijf S&O-(loon)kosten: € 350.000
  •     Tarief 2e schijf: 16%

Deadline
Wilt u vanaf 1 januari a.s. gebruikmaken van de WBSO-regeling, dan moet de aanvraag uiterlijk 20 december zijn ingediend. Het verdient sterke voorkeur om zoveel mogelijk eerder in te dienen.

Wilt u weten of uw plan/ idee in aanmerking komt, neem dan gerust even contact op.
Nieuwsbrief

Contact

+31(0)65 422 18 04
Klik voor email

Op Twitter

Het doel van de WBSO is het stimuleren van speur- en ontwikkelingswerk (S&O) in het bedrijfsleven. WBSO is beschikbaar voor productontwikkeling, maar ook de ontwikkeling van productieprocessen, programmatuur en voor het uitvoeren van technisch-wetenschappelijk onderzoek.  De WBSO compenseert een deel van de loonkosten en overige kosten en uitgaven voor S&O. Dit door middel van een vermindering van de af te dragen loonbelasting en premie volksverzekeringen dan wel door middel van een verhoging ...

Op LinkedIn

 CrossRoads2 Sustainable Energy weer open Voor wie is de subsidie? Subsidie kan worden aangevraagd door bedrijven met goede, innovatieve en technisch haalbare projectideeën gericht op koolstofarme technologieën, die grensoverschrijdend samenwerken met andere bedrijven. Een samenwerkingsverband bestaat uit minimaal één Vlaamse kmo en minimaal één Zuid-Nederlandse mkb-onderneming binnen de volgende topsectoren: High tech systemen (met als onderdelen binnen deze sector onder andere Energies...