04-11-2020
Subsidie Duurzame Inzetbaarheid 2021?

Het ziet er naar uit dat in 2021 de ESF-subsidie voor Duurzame Inzetbaarheid weer beschikbaar komt. Met behulp van deze regeling kunt u bijvoorbeeld een externe P&O-adviseur een advies over duurzame inzetbaarheid laten opstellen. Ook is het mogelijk om, in het kader van duurzame inzetbaarheid, uw medewerkers actief te laten begeleiden door een P&O-adviseur.

Zoals het er nu naar uitziet, komen in de periode 2021-2027 de volgende thema’s in aanmerking voor de subsidie Duurzame Inzetbaarheid:

  •   Het bevorderen van gezond, veilig en vitaal werken.
  •   Het bevorderen van goed werkgever- en opdrachtgeverschap.
  •   Het stimuleren van een leven lang ontwikkelen en arbeidsmobiliteit van werkenden.
  •   Het bevorderen van bewustwording van hun loopbaan bij werkenden en het nemen van eigen regie.

Bijdrage
De subside bedraagt naar verwachting 50% over de kosten van de externe adviseur. Verwachte maximale subsidiebedrag € 12.500.
Nieuwsbrief

Contact

+31(0)65 422 18 04
Klik voor email

Op Twitter

Het doel van de WBSO is het stimuleren van speur- en ontwikkelingswerk (S&O) in het bedrijfsleven. WBSO is beschikbaar voor productontwikkeling, maar ook de ontwikkeling van productieprocessen, programmatuur en voor het uitvoeren van technisch-wetenschappelijk onderzoek.  De WBSO compenseert een deel van de loonkosten en overige kosten en uitgaven voor S&O. Dit door middel van een vermindering van de af te dragen loonbelasting en premie volksverzekeringen dan wel door middel van een verhoging ...

Op LinkedIn

 CrossRoads2 Sustainable Energy weer open Voor wie is de subsidie? Subsidie kan worden aangevraagd door bedrijven met goede, innovatieve en technisch haalbare projectideeën gericht op koolstofarme technologieën, die grensoverschrijdend samenwerken met andere bedrijven. Een samenwerkingsverband bestaat uit minimaal één Vlaamse kmo en minimaal één Zuid-Nederlandse mkb-onderneming binnen de volgende topsectoren: High tech systemen (met als onderdelen binnen deze sector onder andere Energies...