13-10-2020
Nog 60 miljoen beschikbaar voor verduurzaming sportaccommodaties

Via de subsidieregeling ‘stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties’  kunnen amateursportorganisaties subsidie aanvragen voor de bouw- en onderhoudskosten van sportaccommodaties en voor de aanschaf van sportmaterialen.
Activiteiten gericht op energiebesparing, toegankelijkheid, circulariteit en veiligheidsbeleving komen in aanmerking voor 10% aanvullende subsidie (30% totaal). Voorbeelden betreffende energiebesparing zijn:

  • Sportveldverlichting
  • LED verlichting
  • Warmterugwinning
  • Warmtepomp
  • HR-glas
  • Isolatie: vloer, dak,wand
  • Zonnecollectorsysteem
  • Zonnepanelen

Bijdrage
De subsidie op deze investeringen bedraagt 30%

Deadline
U kunt subsidie aanvragen voorafgaand aan de activiteiten óf tot 12 maanden nadat de activiteiten zijn afgerond en betaald. Het is niet mogelijk om een gecombineerde aanvraag te doen. U kunt wel meerdere subsidieaanvragen per kalenderjaar indienen. Aanvragen worden op volgorde van indiening in behandeling genomen: First in - First serve.

Bron: DUS
Nieuwsbrief

Contact

+31(0)65 422 18 04
Klik voor email

Op Twitter

Het doel van de WBSO is het stimuleren van speur- en ontwikkelingswerk (S&O) in het bedrijfsleven. WBSO is beschikbaar voor productontwikkeling, maar ook de ontwikkeling van productieprocessen, programmatuur en voor het uitvoeren van technisch-wetenschappelijk onderzoek.  De WBSO compenseert een deel van de loonkosten en overige kosten en uitgaven voor S&O. Dit door middel van een vermindering van de af te dragen loonbelasting en premie volksverzekeringen dan wel door middel van een verhoging ...

Op LinkedIn

 CrossRoads2 Sustainable Energy weer open Voor wie is de subsidie? Subsidie kan worden aangevraagd door bedrijven met goede, innovatieve en technisch haalbare projectideeën gericht op koolstofarme technologieën, die grensoverschrijdend samenwerken met andere bedrijven. Een samenwerkingsverband bestaat uit minimaal één Vlaamse kmo en minimaal één Zuid-Nederlandse mkb-onderneming binnen de volgende topsectoren: High tech systemen (met als onderdelen binnen deze sector onder andere Energies...