07-10-2020
Subsidieregeling energiebesparing eigen huis

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft vernieuwde budgetoverzichten gepubliceerd voor de Subsidieregeling energiebesparing eigen huis.

Voor eigenaar-bewoners ziet de stand van zaken er per 1 oktober 2020 als volgt uit: 

  • Er zijn 24.657 aanvragen ingediend voor een totaal aangevraagd subsidiebedrag van € 48.210.332. Er is inmiddels € 29.804.104 subsidie verstrekt. Het nog beschikbare budget is € 54.195.896.
  • Door Verenigingen van Eigenaren (VvE's) zijn er per 1 oktober 2020 voor energiebesparende maatregelen 333 aanvragen ingediend en is € 6.484.823 subsidie verstrekt. Het nog beschikbare budget voor dit onderdeel is € 5.515.177.
  • Voor energieadvies, meerjarenonderhoudsplan en procesbegeleiding zijn 332 aanvragen ingediend en is € 588.909 subsidie verstrekt. Voor dit onderdeel is nog een budget van € 1.411.091 beschikbaar. 

De subsidiebedragen zijn tijdelijk verhoogd. Het gaat isolatie van spouw, dak, gevel, vloer of glas.

Bron:RvO
Nieuwsbrief

Contact

+31(0)65 422 18 04
Klik voor email

Op Twitter

Het doel van de WBSO is het stimuleren van speur- en ontwikkelingswerk (S&O) in het bedrijfsleven. WBSO is beschikbaar voor productontwikkeling, maar ook de ontwikkeling van productieprocessen, programmatuur en voor het uitvoeren van technisch-wetenschappelijk onderzoek.  De WBSO compenseert een deel van de loonkosten en overige kosten en uitgaven voor S&O. Dit door middel van een vermindering van de af te dragen loonbelasting en premie volksverzekeringen dan wel door middel van een verhoging ...

Op LinkedIn

 CrossRoads2 Sustainable Energy weer open Voor wie is de subsidie? Subsidie kan worden aangevraagd door bedrijven met goede, innovatieve en technisch haalbare projectideeën gericht op koolstofarme technologieën, die grensoverschrijdend samenwerken met andere bedrijven. Een samenwerkingsverband bestaat uit minimaal één Vlaamse kmo en minimaal één Zuid-Nederlandse mkb-onderneming binnen de volgende topsectoren: High tech systemen (met als onderdelen binnen deze sector onder andere Energies...