07-10-2020
Subsidieregeling voor energiecoöperaties

De nieuwe subsidieregeling voor energiecoöperaties zal naar verwachting kort na de jaarwisseling worden gepubliceerd en vanaf 1 april 2021 open worden gesteld voor het indienen van aanvragen. De nieuwe regeling dient ter vervanging van de Regeling verlaagd tarief in de energiebelasting, ook wel bekend als de Postcoderoosregeling.

Met de nieuwe regeling worden energiecoöperaties, oftewel samenwerkende burgers die in hun eigen leefomgeving willen werken aan verduurzaming, gestimuleerd om in hun directe omgeving een hernieuwbaar energieproject op te zetten waarvan de opbrengsten worden gedeeld. Het relatief omslachtige systeem van teruggave van energiebelasting aan de deelnemers, wordt vervangen door een bedrag per opgewekte kW. De uitbetaling daarvan gaat via de energiecoöperatie lopen.

Bijdrage
Deze bedraagt 14,6 eurocent per kilowattuur voor pv-systemen op respectievelijk een grootverbruikers- en kleinverbruikersaansluiting.

Deadline 
De eerste openstellingsronde zal zijn van 1 april tot 1 december 2021.

Bron: RvO

 
Nieuwsbrief

Contact

+31(0)65 422 18 04
Klik voor email

Op Twitter

Het doel van de WBSO is het stimuleren van speur- en ontwikkelingswerk (S&O) in het bedrijfsleven. WBSO is beschikbaar voor productontwikkeling, maar ook de ontwikkeling van productieprocessen, programmatuur en voor het uitvoeren van technisch-wetenschappelijk onderzoek.  De WBSO compenseert een deel van de loonkosten en overige kosten en uitgaven voor S&O. Dit door middel van een vermindering van de af te dragen loonbelasting en premie volksverzekeringen dan wel door middel van een verhoging ...

Op LinkedIn

 CrossRoads2 Sustainable Energy weer open Voor wie is de subsidie? Subsidie kan worden aangevraagd door bedrijven met goede, innovatieve en technisch haalbare projectideeën gericht op koolstofarme technologieën, die grensoverschrijdend samenwerken met andere bedrijven. Een samenwerkingsverband bestaat uit minimaal één Vlaamse kmo en minimaal één Zuid-Nederlandse mkb-onderneming binnen de volgende topsectoren: High tech systemen (met als onderdelen binnen deze sector onder andere Energies...