07-10-2020
Stimulering duurzame energieproductie en klimaattransitie (SDE++)

Gaat u hernieuwbare energie produceren of CO2-reducerende technieken toepassen? Dan kunt u gebruikmaken van de subsidie Stimulering duurzame energieproductie en klimaattransitie (SDE++). Deze subsidie is bedoeld voor bedrijven en (non-) profitinstellingen in sectoren als de industrie, mobiliteit, elektriciteit, landbouw en de gebouwde omgeving. 

De SDE++ is een verbreding van de voormalige Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+). Deze nieuwe regeling stimuleert naast duurzame energieproductie ook CO2-reductie. Zo wil de overheid ervoor zorgen dat de energietransitie in Nederland haalbaar en betaalbaar blijft.

Exploitatiesubsidie
Met de subsidieregeling SDE++ stimuleert de overheid de vermindering van CO2-uitstoot. Dit wordt gerealiseerd door de productie van duurzame energie en vermindering van de inzet van aardgas in Nederland. De SDE++ is een exploitatiesubsidie. Dit betekent dat u subsidie krijgt voor de geproduceerde duurzame energie of de verminderde uitstoot van CO2.

Er kan subsidie worden versterkt voor de volgende categorieen:

  • Hernieuwbare elektriciteit; o.a. wind en zon
  • Hernieuwbare warmte (WKK): o.a. biomassa en zonthermie
  • Hernieuwbaar gas; biomassa
  • CO2-arme warmte; o.a. geothermie, warmtepomp
  • CO2-arme productie; o.a. waterstof door electrolyse

Bijdrage
De subsidie is afhankelijk van de bespaarde hoeveelheid CO2 en het moment van indiening.

Deadline
Aanvragen kunnen worden ingediend in de periode 24 november t.m. 14 december a.s.

Bron: RvO
Nieuwsbrief

Contact

+31(0)65 422 18 04
Klik voor email

Op Twitter

Het doel van de WBSO is het stimuleren van speur- en ontwikkelingswerk (S&O) in het bedrijfsleven. WBSO is beschikbaar voor productontwikkeling, maar ook de ontwikkeling van productieprocessen, programmatuur en voor het uitvoeren van technisch-wetenschappelijk onderzoek.  De WBSO compenseert een deel van de loonkosten en overige kosten en uitgaven voor S&O. Dit door middel van een vermindering van de af te dragen loonbelasting en premie volksverzekeringen dan wel door middel van een verhoging ...

Op LinkedIn

 CrossRoads2 Sustainable Energy weer open Voor wie is de subsidie? Subsidie kan worden aangevraagd door bedrijven met goede, innovatieve en technisch haalbare projectideeën gericht op koolstofarme technologieën, die grensoverschrijdend samenwerken met andere bedrijven. Een samenwerkingsverband bestaat uit minimaal één Vlaamse kmo en minimaal één Zuid-Nederlandse mkb-onderneming binnen de volgende topsectoren: High tech systemen (met als onderdelen binnen deze sector onder andere Energies...