07-10-2020
WBSO in 2021: extra stimulans om te investeren in R&D

De coronacrisis heeft grote gevolgen voor het Nederlandse bedrijfsleven. Ook investeringen in Research & Development (R&D) kunnen onder druk komen te staan. Het kabinet stelt daarom in 2021 extra budget beschikbaar voor de innovatieregeling WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk).

Voor startende bedrijven geldt een hoger percentage in de 1e schijf. Het starterstarief gaat in 2021 van 40% naar 50%. Met deze verhoging krijgen met name innovatieve mkb'ers en starters een extra stimulans om te investeren in R&D.

Voor zelfstandig ondernemers (zzp'ers) die minimaal 500 onderzoeksuren per jaar maken, is er een vaste aftrek. Startende zelfstandig ondernemers ontvangen daarnaast extra aftrek. De exacte bedragen voor zelfstandigen worden eind 2020 bekend gemaakt.

Bijdrage voor bedrijven in 2021
Tarief 1e schijf: 40%
Tarief 1e schijf starters: 50%
Grens 1e schijf S&O-(loon)kosten: € 350.000
Tarief 2e schijf: 16%

Via de WBSO -regeling komen zowel interne loonkosten als "out of the pocket" kosten - uitgaven in aanmerking voor subsidie.

Deadline
De eerste aanvraag 2021 moet uiterlijk medio december a.s. zijn ingediend.

U kunt al gebruikmaken van WBSO wanneer er sprake is van technische nieuwheid voor de aanvrager.

 
Nieuwsbrief

Contact

+31(0)65 422 18 04
Klik voor email

Op Twitter

Het doel van de WBSO is het stimuleren van speur- en ontwikkelingswerk (S&O) in het bedrijfsleven. WBSO is beschikbaar voor productontwikkeling, maar ook de ontwikkeling van productieprocessen, programmatuur en voor het uitvoeren van technisch-wetenschappelijk onderzoek.  De WBSO compenseert een deel van de loonkosten en overige kosten en uitgaven voor S&O. Dit door middel van een vermindering van de af te dragen loonbelasting en premie volksverzekeringen dan wel door middel van een verhoging ...

Op LinkedIn

In januari start de regeling InnovatieProject. Met het InnovatieProject kun je een financiële tegemoetkoming aanvragen ter ondersteuning van de ontwikkeling van een prototype van een innovatie. De subsidie is bedoeld voor de ontwikkeling van een prototype, product, dienst of proces. Bijdrage De subsidie is 35% met een maximum van € 50.000. Deadline Eerstvolgende indiendata: 25 januari en 15 maart.   ...