07-10-2020
Nieuwe subsidie: Baangerelateerde Investeringskorting (BIK)

De contouren van de aangekondigde stimuleringsregeling zijn bekend gemaakt. Deze regeling zal in 2021 en 2022 beschikbaar zijn voor ondernemers die investeren in bijvoorbeeld een nieuwe machine. De vorm van deze subsidie is een korting (afdrachtvermindering) op de te betalen loonheffing. Dit systeem is vergelijkbaar met de methodiek van de subsidieregeling WBSO (innovatiesubsidie max. 50% in 2021).

De BIK kan gecombineerd worden met de regeling die ondernemers stimuleert om te investeren in energiebesparende maatregelen / duurzame energie (EIA = 45%). Dit geldt ook voor de regeling waarmee milieuvriendelijke investeringen worden gestimuleerd (MIA / Vamil =  max. 27%). Maar ook kan de BIK gecombineerd worden met de Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (= max.28%)

Alleen investeringen boven € 1.500 komen in aanmerking en een aanvraag moet minimaal over € 20.000 gaan.

Bijdrage
Voor investeringen tot € 5 mio geldt (voorlopig) een bijdrage van 3%; voor investeringen daarboven 2,44%.
Het budget voor 2021 - 2022 bedraagt € 4 miljard. 

Zeker de moeite waard om samen op korte termijn te bekijken welke investeringen u in 2020 of daarna zult gaan doen.
Nieuwsbrief

Contact

+31(0)65 422 18 04
Klik voor email

Op Twitter

Het doel van de WBSO is het stimuleren van speur- en ontwikkelingswerk (S&O) in het bedrijfsleven. WBSO is beschikbaar voor productontwikkeling, maar ook de ontwikkeling van productieprocessen, programmatuur en voor het uitvoeren van technisch-wetenschappelijk onderzoek.  De WBSO compenseert een deel van de loonkosten en overige kosten en uitgaven voor S&O. Dit door middel van een vermindering van de af te dragen loonbelasting en premie volksverzekeringen dan wel door middel van een verhoging ...

Op LinkedIn

Wilt u investeren in de kennis, groei en ontwikkeling van uw personeel? U kunt in aanmerking komen voor de subsidie Stimuleringsregeling leren en ontwikkelen in het mkb (SLIM-subsidie). U kunt SLIM-subsidie aanvragen voor: Activiteiten voor leren en ontwikkelen (bijvoorbeeld loopbaanadvies of onderzoek naar behoefte aan scholing in uw bedrijf). Een aanpak om uw medewerkers aan te moedigen hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen (bijvoorbeeld een bedrijfsschool). Ee...