31-08-2020
Nieuwe subsidie voor o.a. duurzame energie

Binnenkort start een nieuwe subsidieregeling waarmee innovatieprojecten kunnen worden ondersteund. Deze projecten moeten gericht zijn op duurzame energie, energie-efficientie, hernieuwbare energie of CO2-reductie. Met deze regeling worden innovatieve samenwerkingsverbanden met tenminste één mkb-er uit Zuid-Nederland en tenminste één mkb-er uit Vlaanderen gesubsidieerd.

Bijdrage
De subsidie bedraagt 50% met een maximum van € 150.000 per project.

 
Nieuwsbrief

Contact

+31(0)65 422 18 04
Klik voor email

Op Twitter

Het doel van de WBSO is het stimuleren van speur- en ontwikkelingswerk (S&O) in het bedrijfsleven. WBSO is beschikbaar voor productontwikkeling, maar ook de ontwikkeling van productieprocessen, programmatuur en voor het uitvoeren van technisch-wetenschappelijk onderzoek.  De WBSO compenseert een deel van de loonkosten en overige kosten en uitgaven voor S&O. Dit door middel van een vermindering van de af te dragen loonbelasting en premie volksverzekeringen dan wel door middel van een verhoging ...

Op LinkedIn

 CrossRoads2 Sustainable Energy weer open Voor wie is de subsidie? Subsidie kan worden aangevraagd door bedrijven met goede, innovatieve en technisch haalbare projectideeën gericht op koolstofarme technologieën, die grensoverschrijdend samenwerken met andere bedrijven. Een samenwerkingsverband bestaat uit minimaal één Vlaamse kmo en minimaal één Zuid-Nederlandse mkb-onderneming binnen de volgende topsectoren: High tech systemen (met als onderdelen binnen deze sector onder andere Energies...