22-07-2020
Subsidieregeling minder fijnstof in pluimveestallen is open

Installeert u een nieuwe techniek in uw pluimveestal? En zorgt deze voor minder fijnstof in de stal ? Dan komt u wellicht in aanmerking voor subsidie.

Pluimveehouders die investeren in nieuwe en mogelijk eerder geinstalleerde technieken die ervoor zorgen dat minimaal 45% minder fijnstof uit de stal komt kunnen een aanvraag indienen. Investeringen in een bestaande stal en een pluimveedichtgebied scoren beter en maken daardoor meer kans op een toekenning.

Bijdrage
De subsidie varieert tussen de 40% en 80% met de volgende maximale bedragen:

  •  € 35.000 voor iedere pluimveestal;
  •  € 140.000 voor iedere locatie van een pluimveehouderij;
  •   € 500.000 voor iedere pluimveehouderij.

Deadline
Aanvragen kunnen tot en met 31 augustus a.s. worden ingediend.
Nieuwsbrief

Contact

+31(0)65 422 18 04
Klik voor email

Op Twitter

Het doel van de WBSO is het stimuleren van speur- en ontwikkelingswerk (S&O) in het bedrijfsleven. WBSO is beschikbaar voor productontwikkeling, maar ook de ontwikkeling van productieprocessen, programmatuur en voor het uitvoeren van technisch-wetenschappelijk onderzoek.  De WBSO compenseert een deel van de loonkosten en overige kosten en uitgaven voor S&O. Dit door middel van een vermindering van de af te dragen loonbelasting en premie volksverzekeringen dan wel door middel van een verhoging ...

Op LinkedIn

Wilt u investeren in de kennis, groei en ontwikkeling van uw personeel? U kunt in aanmerking komen voor de subsidie Stimuleringsregeling leren en ontwikkelen in het mkb (SLIM-subsidie). U kunt SLIM-subsidie aanvragen voor: Activiteiten voor leren en ontwikkelen (bijvoorbeeld loopbaanadvies of onderzoek naar behoefte aan scholing in uw bedrijf). Een aanpak om uw medewerkers aan te moedigen hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen (bijvoorbeeld een bedrijfsschool). Ee...