22-06-2020
Subsidie Toegepaste Technologie en Creativiteit (Breda)

De subsidie is bedoeld voor projecten die bijdragen aan het realiseren van doelen van de Economische Visie Breda. Het gaat specifiek om projecten waarin het toepassen van nieuwe technologie en creativiteit centraal staat, en die daarmee een bijdrage leveren aan het versterken van de economische kracht en werkgelegenheid binnen de gemeente Breda. 

Om in aanmerking te komen richt een project zich op het toepassen van nieuwe technologie en/of creativiteit, en levert tegelijkertijd een bijdrage aan één of meer van de volgende doelstellingen:

  • ontwikkelen van nieuwe marktkansen en nieuwe bedrijvigheid in de gemeente Breda
  • groei van de werkgelegenheid in de gemeente Breda
  • genereren van oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen in de gemeente Breda, zoals op het vlak van zorg, mobiliteit duurzaamheid  toekomstfit maken van het Bredase MKB bijvoorbeeld wat betreft digitalisering en verduurzaming
  • leveren van een aanzienlijke bijdrage aan de start of vorming van een met duidelijke randvoorwaarden omschreven ecosysteem in de gemeente Breda
  • skills-development van Bredase talenten en beroepsbevolking op het gebied van nieuwe technologie
  • behoud van talent/afstudeerders uit het onderwijs in de gemeente Breda

Bijdrage
Maximale subsidie per project is € 50.000.

Deadline
Aanvragen kunnen worden ingediend tot 1 juli. In het najaar komt er een tweede aanvraagronde.
Nieuwsbrief

Contact

+31(0)65 422 18 04
Klik voor email

Op Twitter

Het doel van de WBSO is het stimuleren van speur- en ontwikkelingswerk (S&O) in het bedrijfsleven. WBSO is beschikbaar voor productontwikkeling, maar ook de ontwikkeling van productieprocessen, programmatuur en voor het uitvoeren van technisch-wetenschappelijk onderzoek.  De WBSO compenseert een deel van de loonkosten en overige kosten en uitgaven voor S&O. Dit door middel van een vermindering van de af te dragen loonbelasting en premie volksverzekeringen dan wel door middel van een verhoging ...

Op LinkedIn

 CrossRoads2 Sustainable Energy weer open Voor wie is de subsidie? Subsidie kan worden aangevraagd door bedrijven met goede, innovatieve en technisch haalbare projectideeën gericht op koolstofarme technologieën, die grensoverschrijdend samenwerken met andere bedrijven. Een samenwerkingsverband bestaat uit minimaal één Vlaamse kmo en minimaal één Zuid-Nederlandse mkb-onderneming binnen de volgende topsectoren: High tech systemen (met als onderdelen binnen deze sector onder andere Energies...