30-04-2020
Subsidie voor innovatieve Gelderse bedrijven

Opnieuw subsidie mogelijk voor innovatieve Gelderse bedrijven:  openstelling voor grote R&D-samenwerkingsprojecten die gericht zijn op algemene innovatie en waarvan de activiteiten ten goede komen aan de provincie Gelderland. Een Overijsselse ondernemer of kennisinstelling mag overigens wel meedoen in een overwegend Gelders project.

Subsidie voor grote R&D-samenwerkingsprojecten (Research en Development) kan worden aangevraagd door drie of meer onafhankelijke samenwerkende organisaties. Er moet minimaal één mkb-onderneming betrokken zijn, die ook ten minste 30% van de kosten maakt en betaalt. Het project moet gericht zijn op de uitvoering van gezamenlijke experimentele ontwikkeling of industrieel onderzoek in combinatie met experimentele ontwikkeling. Geen van de organisaties in de aanvraag mag meer dan 70% van de kosten maken.

OP Oost wil het zo inzetten dat Oost-Nederland zijn concurrentiepositie als toonaangevende en innovatieve Europese regio versterkt. Het is belangrijk om hierbij aan te sluiten op de uitdagen waar Europa voor staat. Zoals:

  •     voedselzekerheid;
  •     vergrijzing en gezondheid;
  •     klimaatverandering;
  •     schone en efficiënte energie;
  •     beschikbaarheid van grondstoffen.

Deadline
De openstelling loopt van 16 april tot en met 30 september 2020; het budget van € 6 miljoen wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van de aanvragen.
 
Bijdrage
Een subsidie bedraagt minimaal € 350.000, -- en maximaal € 2.000.000, -- per aanvraag, waarbij het subsidiepercentage per subsidieontvanger maximaal 40% van de subsidiabele kosten is.

Bron: OP-OOST
Nieuwsbrief

Contact

+31(0)65 422 18 04
Klik voor email

Op Twitter

Het doel van de WBSO is het stimuleren van speur- en ontwikkelingswerk (S&O) in het bedrijfsleven. WBSO is beschikbaar voor productontwikkeling, maar ook de ontwikkeling van productieprocessen, programmatuur en voor het uitvoeren van technisch-wetenschappelijk onderzoek.  De WBSO compenseert een deel van de loonkosten en overige kosten en uitgaven voor S&O. Dit door middel van een vermindering van de af te dragen loonbelasting en premie volksverzekeringen dan wel door middel van een verhoging ...

Op LinkedIn

 CrossRoads2 Sustainable Energy weer open Voor wie is de subsidie? Subsidie kan worden aangevraagd door bedrijven met goede, innovatieve en technisch haalbare projectideeën gericht op koolstofarme technologieën, die grensoverschrijdend samenwerken met andere bedrijven. Een samenwerkingsverband bestaat uit minimaal één Vlaamse kmo en minimaal één Zuid-Nederlandse mkb-onderneming binnen de volgende topsectoren: High tech systemen (met als onderdelen binnen deze sector onder andere Energies...