30-04-2020
Subsidie voor cultureel erfgoed in Brabant

Er zijn vier nieuwe openstellingen gepubliceerd in het kader van de Subsidieregeling cultureel erfgoed Noord-Brabant.

De openstelling heeft betrekking op:

  • Restauratie van rijksmonumenten: 1 september 2020 tot en met 30 september 2020 (beschikbaar budget: € 4 miljoen);
  • Eco-archeologisch onderzoek: 1 mei 2020 tot en met 29 oktober 2020 (beschikbaar budget: € 28.628);
  • Instandhouding molens: 1 mei 2020 tot en met 10 december 2020 (beschikbaar budget: € 340.000);
  • Vouchers onderzoek herbestemming monumenten: 1 mei 2020 tot en met 10 december 2020 (beschikbaar budget: € 100.000).

De provincie Noord-Brabant wil met de Subsidieregeling cultureel erfgoed Noord-Brabant stimuleren dat erfgoed wordt behouden, dat erfgoed toegankelijker wordt gemaakt voor Brabanders en bezoekers aan Brabant, dat erfgoed nieuwe economische functies krijgt, en dat kennis over erfgoed wordt opgebouwd.

Bron: Provincie Noord-Brabant
Nieuwsbrief

Contact

+31(0)65 422 18 04
Klik voor email

Op Twitter

Het doel van de WBSO is het stimuleren van speur- en ontwikkelingswerk (S&O) in het bedrijfsleven. WBSO is beschikbaar voor productontwikkeling, maar ook de ontwikkeling van productieprocessen, programmatuur en voor het uitvoeren van technisch-wetenschappelijk onderzoek.  De WBSO compenseert een deel van de loonkosten en overige kosten en uitgaven voor S&O. Dit door middel van een vermindering van de af te dragen loonbelasting en premie volksverzekeringen dan wel door middel van een verhoging ...

Op LinkedIn

 CrossRoads2 Sustainable Energy weer open Voor wie is de subsidie? Subsidie kan worden aangevraagd door bedrijven met goede, innovatieve en technisch haalbare projectideeën gericht op koolstofarme technologieën, die grensoverschrijdend samenwerken met andere bedrijven. Een samenwerkingsverband bestaat uit minimaal één Vlaamse kmo en minimaal één Zuid-Nederlandse mkb-onderneming binnen de volgende topsectoren: High tech systemen (met als onderdelen binnen deze sector onder andere Energies...