14-04-2020
Nog ruim budget voor warmtepompen en zonneboilers

De regeling Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) is met ingang van 1 januari 2020 weer doorlopend geopend voor het indienen van aanvragen in verband met de aanschaf van een warmtepomp of zonneboiler.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) meldt nu dat er van januari tot en met maart 2020 in totaal 14.058 aanvragen zijn ingediend voor 17.293 apparaten. De deels geschatte claim van deze aanvragen bedraagt € 25 miljoen.

Het subsidiebudget voor ISDE in 2020 bedraagt € 100 miljoen. De hoogte van het subsidiebedrag per apparaat hangt af van het soort zonneboiler of warmtepomp en de energieprestatie daarvan. De indicatieve bedragen staan in de apparatenlijsten.

Het doel van de regeling Investeringssubsidie duurzame energie is het stimuleren van de productie van duurzame energie door middel van met name relatief kleine productie-installaties die geen gebruik kunnen maken van het Besluit stimulering duurzame energie (SDE+). 

Bron: RvO
Nieuwsbrief

Contact

+31(0)65 422 18 04
Klik voor email

Op Twitter

Het doel van de WBSO is het stimuleren van speur- en ontwikkelingswerk (S&O) in het bedrijfsleven. WBSO is beschikbaar voor productontwikkeling, maar ook de ontwikkeling van productieprocessen, programmatuur en voor het uitvoeren van technisch-wetenschappelijk onderzoek.  De WBSO compenseert een deel van de loonkosten en overige kosten en uitgaven voor S&O. Dit door middel van een vermindering van de af te dragen loonbelasting en premie volksverzekeringen dan wel door middel van een verhoging ...

Op LinkedIn

 CrossRoads2 Sustainable Energy weer open Voor wie is de subsidie? Subsidie kan worden aangevraagd door bedrijven met goede, innovatieve en technisch haalbare projectideeën gericht op koolstofarme technologieën, die grensoverschrijdend samenwerken met andere bedrijven. Een samenwerkingsverband bestaat uit minimaal één Vlaamse kmo en minimaal één Zuid-Nederlandse mkb-onderneming binnen de volgende topsectoren: High tech systemen (met als onderdelen binnen deze sector onder andere Energies...