25-02-2020
Nog budget voor Slimme CO2-reductie in Gelderland

Voor ondernemers en organisaties in Gelderland die gebruik willen maken van de regeling voor Slimme CO2-reductie is nog  budget beschikbaar. Zij kunnen hun aanvragen nog indienen tot en met 31 maart 2020.

Na behandeling van de ingekomen aanvragen in de Deskundigencommissie van 6 februari is duidelijk dat voor Slimme CO2-reductie het beschikbare budget van Overijssel volledig is ingezet. 

Met onze subsidieregeling worden projecten ondersteund die gericht zijn op; 

 • het ontwikkelen & uittesten van nieuwe concepten & processen;
 • onderzoek & ontwikkelen van nieuwe financieringsmodellen;
 • ontwikkeling, testen, of demonstreren van innovatieve technologieën gericht op:
  • slimme (distributie)systemen;
  • de productie en distributie van hernieuwbare energiebronnen;
  • energieopslag;
  • energie efficiëntie en het gebruik van hernieuwbare energie bij bedrijven, openbare gebouwen en in de woningbouw;
  • het terugdringen of hergebruik van grondstoffen en mineralen,
  • het vervangen van fossiele grondstoffen door biologische grondstoffen.
  • slimme uitrol: pilots voor (grootschalige) praktijktesten en demonstratie in een operationele omgeving als laatste stap voor de marktintroductie.
  • het verrichten van experimentele ontwikkelingen in een proeftuin gericht op (opschaling van) introductie van nieuwe milieu- en energietechnologie.
  • exploitatie en upgraden van een proeftuin gericht op (opschaling van) introductie van nieuwe milieu- en energietechnologie.

  Bijdrage
  Het subsidiepercentage bedraagt 40 tot 50%. Met minimum subsidiebedrag is € 350.000 en maximaal € 2.000.000

  Deadline
  Tot 31 maart 2020 kunnen aanvragen worden ingediend.

   
Nieuwsbrief

Contact

+31(0)65 422 18 04
Klik voor email

Op Twitter

inisterie van SZW – Werktijdverkorting Werktijdverkorting is geregeld in artikel 8 van het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen(BBA). Het geeft een uitzondering op het algemene verbod voor de werkgever om eenzijdig de werktijd van de werknemer te verminderen. Als er minder werk is, kunnen werkgevers in bepaalde situaties van overmacht de werktijd van hun werknemers verkorten. Het gaat dan bijvoorbeeld om buitengewone omstandigheden die niet tot het normale ondernemersrisico behoren, zoals ...

Op LinkedIn

Het doel van de Stimuleringsregeling voor leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen en specifiek voor de grootbedrijven in de landbouw-, horeca- of recreatiesector, is het leveren van een bijdrage aan initiatieven, gericht op het stimuleren van leren en ontwikkelen. Aanvragen kunnen worden ingediend door mkb-ondernemingen, samenwerkingsverbanden tussen minimaal twee mkb-ondernemingen eventueel aangevuld met één of meer organisaties. Subsidie kan worden verstrekt voor het b...