25-02-2020
Nog budget voor Slimme CO2-reductie in Gelderland

Voor ondernemers en organisaties in Gelderland die gebruik willen maken van de regeling voor Slimme CO2-reductie is nog  budget beschikbaar. Zij kunnen hun aanvragen nog indienen tot en met 31 maart 2020.

Na behandeling van de ingekomen aanvragen in de Deskundigencommissie van 6 februari is duidelijk dat voor Slimme CO2-reductie het beschikbare budget van Overijssel volledig is ingezet. 

Met onze subsidieregeling worden projecten ondersteund die gericht zijn op; 

 • het ontwikkelen & uittesten van nieuwe concepten & processen;
 • onderzoek & ontwikkelen van nieuwe financieringsmodellen;
 • ontwikkeling, testen, of demonstreren van innovatieve technologieën gericht op:
  • slimme (distributie)systemen;
  • de productie en distributie van hernieuwbare energiebronnen;
  • energieopslag;
  • energie efficiëntie en het gebruik van hernieuwbare energie bij bedrijven, openbare gebouwen en in de woningbouw;
  • het terugdringen of hergebruik van grondstoffen en mineralen,
  • het vervangen van fossiele grondstoffen door biologische grondstoffen.
  • slimme uitrol: pilots voor (grootschalige) praktijktesten en demonstratie in een operationele omgeving als laatste stap voor de marktintroductie.
  • het verrichten van experimentele ontwikkelingen in een proeftuin gericht op (opschaling van) introductie van nieuwe milieu- en energietechnologie.
  • exploitatie en upgraden van een proeftuin gericht op (opschaling van) introductie van nieuwe milieu- en energietechnologie.

  Bijdrage
  Het subsidiepercentage bedraagt 40 tot 50%. Met minimum subsidiebedrag is € 350.000 en maximaal € 2.000.000

  Deadline
  Tot 31 maart 2020 kunnen aanvragen worden ingediend.

   
Nieuwsbrief

Contact

+31(0)65 422 18 04
Klik voor email

Op Twitter

Het doel van de WBSO is het stimuleren van speur- en ontwikkelingswerk (S&O) in het bedrijfsleven. WBSO is beschikbaar voor productontwikkeling, maar ook de ontwikkeling van productieprocessen, programmatuur en voor het uitvoeren van technisch-wetenschappelijk onderzoek.  De WBSO compenseert een deel van de loonkosten en overige kosten en uitgaven voor S&O. Dit door middel van een vermindering van de af te dragen loonbelasting en premie volksverzekeringen dan wel door middel van een verhoging ...

Op LinkedIn

 CrossRoads2 Sustainable Energy weer open Voor wie is de subsidie? Subsidie kan worden aangevraagd door bedrijven met goede, innovatieve en technisch haalbare projectideeën gericht op koolstofarme technologieën, die grensoverschrijdend samenwerken met andere bedrijven. Een samenwerkingsverband bestaat uit minimaal één Vlaamse kmo en minimaal één Zuid-Nederlandse mkb-onderneming binnen de volgende topsectoren: High tech systemen (met als onderdelen binnen deze sector onder andere Energies...