25-02-2020
Stimulering Duurzame Energieproductie

Gaat u hernieuwbare energie produceren? Dan kunt u gebruikmaken van de subsidie Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+). Deze regeling richt zich op bedrijven en (non-profit)instellingen. Er zijn 6 categorieën: biomassa, geothermie, water, wind (land, meer en waterkering) en zon.

Met de SDE+ stimuleert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) de ontwikkeling van een duurzame energievoorziening in Nederland. Duurzame energie is beter voor het milieu, maakt Nederland minder afhankelijk van fossiele brandstoffen en is goed voor de economie.

Bijdrage
SDE+ is een exploitatiesubsidie. Gedurende bijvoorbeeld 15 jaar wordt het prijsverschil tussen grijze en groene stroom gesubsidieerd. De bijdrage is afhankelijk van de techniek en uw eigen keuze welk bedrag u per kWh u wenst te ontvangen.

Deadline
De SDE+ voorjaar 2020 is open van 17 maart tot 2 april, en heeft een budget van  "slechts" € 2 miljard.

Fases openstellingsronde voorjaar 2020
De openstellingsronde heeft 3 fases. De fasegrenzen zijn verlaagd ten opzichte van de najaarsronde 2019 om rekening te houden met kostprijsreductie en om voldoende concurrentie tussen technieken plaats te laten vinden

Veel aanvragen hebben betrekking op investeringen in zonnestroom of zonnewarmte. U kunt subsidie aanvragen voor fotovoltaïsche zonnepanelen (zon-PV) met een piekvermogen van ≥ 15 kWp en een grootverbruikersaansluiting.

De najaarsronde 2019 met een budget van € 5 miljard was zwaar overvraagd. Wegens budgetuitputting zijn vele aanvragen niet gehonoreerd. Ben erop tijd bij en bedenk welke bijdrage per kWh u zou willen ontvangen. Hoe lager dit bedrag des te groter de kans op een toekenning. Belangrijke attentiepunten zijn een transportindicatie en eventueel een omgevingsvergunning.

Bron: RvO
Nieuwsbrief

Contact

+31(0)65 422 18 04
Klik voor email

Op Twitter

Het doel van de WBSO is het stimuleren van speur- en ontwikkelingswerk (S&O) in het bedrijfsleven. WBSO is beschikbaar voor productontwikkeling, maar ook de ontwikkeling van productieprocessen, programmatuur en voor het uitvoeren van technisch-wetenschappelijk onderzoek.  De WBSO compenseert een deel van de loonkosten en overige kosten en uitgaven voor S&O. Dit door middel van een vermindering van de af te dragen loonbelasting en premie volksverzekeringen dan wel door middel van een verhoging ...

Op LinkedIn

 CrossRoads2 Sustainable Energy weer open Voor wie is de subsidie? Subsidie kan worden aangevraagd door bedrijven met goede, innovatieve en technisch haalbare projectideeën gericht op koolstofarme technologieën, die grensoverschrijdend samenwerken met andere bedrijven. Een samenwerkingsverband bestaat uit minimaal één Vlaamse kmo en minimaal één Zuid-Nederlandse mkb-onderneming binnen de volgende topsectoren: High tech systemen (met als onderdelen binnen deze sector onder andere Energies...