14-02-2020
Nieuwe subsidies voor integrale aanpak klimaatdoelen

RVO zoekt consortia die de energietransitie integraal aanpakken en heeft daarvoor stevige subsidies klaarliggen. De thema’s in deze subsidieregeling Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie zijn: ‘Wind op zee’, ‘Hernieuwbare energie op land’, ‘Gebouwde omgeving’ en ‘Industrie’.

Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie (MOOI) ondersteunt integrale oplossingen die bijdragen aan de klimaatdoelen. Binnen de consortia die de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) zoekt, moet deze aanpak centraal komen te staan. De regeling richt zich specifiek op de vier genoemde terreinen, met deze bijbehorende bedragen:

Budget per thema

 • € 10,1 miljoen: Wind op Zee
 • € 10,9 miljoen: Hernieuwbaar op land
 • € 27,0 miljoen: Gebouwde omgeving
 • € 17,0 miljoen: Industrie

Voorwaarden
Een project moet in elk geval voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Er is een samenwerkingsverband dat het project gaat uitvoeren met minimaal 3 ondernemingen die niet met elkaar verbonden zijn in een groep.
 • In het project moet duidelijk sprake zijn van een integrale aanpak. Daarom gaat het om multidisciplinaire samenwerkingsverbanden waarin ook vernieuwende mkb’ers (midden- en kleinbedrijf) en belanghebbenden samenwerken aan integrale oplossingen voor de concrete uitdagingen uit het Klimaatakkoord. Belanghebbenden zijn bijvoorbeeld leveranciers, afnemers, gebruikers en lokale partijen.
 • Aanvragers moeten een innovatieplan voorleggen met daarin SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden) opgestelde mijlpalen om de voortgang te kunnen volgen.
 • Projecten moeten een omvang hebben van minimaal € 2 miljoen aan subsidiabele kosten.
 • Onderzoeksorganisaties maken niet meer dan 65% van de subsidiabele kosten.
 • De subsidie is minimaal € 25.000 per deelnemer.
 • De subsidie is maximaal € 4 miljoen per MOOI-project. Voor de gebouwde omgeving (missie B in de bijlage) is dat maximaal € 7 miljoen.

Bron: RvO

 
Nieuwsbrief

Contact

+31(0)65 422 18 04
Klik voor email

Op Twitter

Het doel van de WBSO is het stimuleren van speur- en ontwikkelingswerk (S&O) in het bedrijfsleven. WBSO is beschikbaar voor productontwikkeling, maar ook de ontwikkeling van productieprocessen, programmatuur en voor het uitvoeren van technisch-wetenschappelijk onderzoek.  De WBSO compenseert een deel van de loonkosten en overige kosten en uitgaven voor S&O. Dit door middel van een vermindering van de af te dragen loonbelasting en premie volksverzekeringen dan wel door middel van een verhoging ...

Op LinkedIn

 CrossRoads2 Sustainable Energy weer open Voor wie is de subsidie? Subsidie kan worden aangevraagd door bedrijven met goede, innovatieve en technisch haalbare projectideeën gericht op koolstofarme technologieën, die grensoverschrijdend samenwerken met andere bedrijven. Een samenwerkingsverband bestaat uit minimaal één Vlaamse kmo en minimaal één Zuid-Nederlandse mkb-onderneming binnen de volgende topsectoren: High tech systemen (met als onderdelen binnen deze sector onder andere Energies...