25-02-2020
Subsidieregeling landbouw innovatie Noord-Brabant

Het doel van deze nieuwe regeling is het stimuleren van innovatieve projecten die bijdragen aan een duurzame en in de maatschappij verankerde land- en tuinbouw. Subsidie kan worden verstrekt voor projecten die gericht zijn op het bevorderen van de ontwikkeling van een duurzame en in de maatschappij verankerde land- en tuinbouw, in de vorm van:

  • met de primaire landbouwproductie verband houdende investeringen in activa op landbouwbedrijven. 
  • marktonderzoek, productontwerp en productdesign of het opstellen van aanvragen voor de erkenning van kwaliteitsregelingen. 
  • kennisoverdracht en voorlichting. 
  • afzetbevorderingsmaatregelen voor landbouwproducten, of
  • onderzoek en ontwikkeling in de landbouwsector.

Bijdrage
De subsidie varieert van maximaal 40% tot maximaal 60% van de subsidiabele kosten en bedraagt maximaal € 35.000 per jaar voor ten hoogste drie jaren. Voor 2020 is in totaal een budget van € 500.000 te verdelen.

Deadline
De eerste aanvraagperiode loopt van 1 maart tot en met 31 december 2020. Subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van de aanvragen.

 
Nieuwsbrief

Contact

+31(0)65 422 18 04
Klik voor email

Op Twitter

Het doel van de WBSO is het stimuleren van speur- en ontwikkelingswerk (S&O) in het bedrijfsleven. WBSO is beschikbaar voor productontwikkeling, maar ook de ontwikkeling van productieprocessen, programmatuur en voor het uitvoeren van technisch-wetenschappelijk onderzoek.  De WBSO compenseert een deel van de loonkosten en overige kosten en uitgaven voor S&O. Dit door middel van een vermindering van de af te dragen loonbelasting en premie volksverzekeringen dan wel door middel van een verhoging ...

Op LinkedIn

 CrossRoads2 Sustainable Energy weer open Voor wie is de subsidie? Subsidie kan worden aangevraagd door bedrijven met goede, innovatieve en technisch haalbare projectideeën gericht op koolstofarme technologieën, die grensoverschrijdend samenwerken met andere bedrijven. Een samenwerkingsverband bestaat uit minimaal één Vlaamse kmo en minimaal één Zuid-Nederlandse mkb-onderneming binnen de volgende topsectoren: High tech systemen (met als onderdelen binnen deze sector onder andere Energies...