25-02-2020
Subsidieregeling landbouw innovatie Noord-Brabant

Het doel van deze nieuwe regeling is het stimuleren van innovatieve projecten die bijdragen aan een duurzame en in de maatschappij verankerde land- en tuinbouw. Subsidie kan worden verstrekt voor projecten die gericht zijn op het bevorderen van de ontwikkeling van een duurzame en in de maatschappij verankerde land- en tuinbouw, in de vorm van:

  • met de primaire landbouwproductie verband houdende investeringen in activa op landbouwbedrijven. 
  • marktonderzoek, productontwerp en productdesign of het opstellen van aanvragen voor de erkenning van kwaliteitsregelingen. 
  • kennisoverdracht en voorlichting. 
  • afzetbevorderingsmaatregelen voor landbouwproducten, of
  • onderzoek en ontwikkeling in de landbouwsector.

Bijdrage
De subsidie varieert van maximaal 40% tot maximaal 60% van de subsidiabele kosten en bedraagt maximaal € 35.000 per jaar voor ten hoogste drie jaren. Voor 2020 is in totaal een budget van € 500.000 te verdelen.

Deadline
De eerste aanvraagperiode loopt van 1 maart tot en met 31 december 2020. Subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van de aanvragen.

 
Nieuwsbrief

Contact

+31(0)65 422 18 04
Klik voor email

Op Twitter

inisterie van SZW – Werktijdverkorting Werktijdverkorting is geregeld in artikel 8 van het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen(BBA). Het geeft een uitzondering op het algemene verbod voor de werkgever om eenzijdig de werktijd van de werknemer te verminderen. Als er minder werk is, kunnen werkgevers in bepaalde situaties van overmacht de werktijd van hun werknemers verkorten. Het gaat dan bijvoorbeeld om buitengewone omstandigheden die niet tot het normale ondernemersrisico behoren, zoals ...

Op LinkedIn

Het doel van de Stimuleringsregeling voor leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen en specifiek voor de grootbedrijven in de landbouw-, horeca- of recreatiesector, is het leveren van een bijdrage aan initiatieven, gericht op het stimuleren van leren en ontwikkelen. Aanvragen kunnen worden ingediend door mkb-ondernemingen, samenwerkingsverbanden tussen minimaal twee mkb-ondernemingen eventueel aangevuld met één of meer organisaties. Subsidie kan worden verstrekt voor het b...