09-02-2020
Forse budgetoverschrijding Stimulering Duurzame Energie (SDE)

Tegen de verwachting in zijn er fors meer aanvragen ingediend in het afgelopen najaar. Er was een budget beschikbaar van € 5 miljard; er is voor ruim € 9 miljard aangevraagd. Daardoor ontvangen vele aanvragers van met name zonnestroomprojecten (op daken) een afwijzing. Vanuit diverse maatschappelijke organisaties is een oproep gedaan aan het kabinet om het budget met € 2,5 miljard te verhogen. Bij realisatie van deze projecten komt het halen van de doelstelling van 14% hernieuwbare energie dichterbij. 

We zullen moeten afwachten of het kabinet met extra budget komt.

Deadline 2020
Medio maart 2020 zal er een nieuwe openstelling plaatsvinden; het budget bedraagt vooralsnog "slechts" € 2 miljard. Dit budget was al gepubliceerd voordat de forse overschrijding van de najaarsronde bekend was.

Om voor deze openstelling in aanmerking te komen zal extra kritisch gekeken moeten worden naar de bijdrage per kWh zoals in uw aanvraag wordt opgenomen.

De SDE+ subsidie is een exploitatiesubsidie. Bij zonnestroomprojecten wordt in een periode van 15 jaar het prijsverschil tussen groene en grijze stroom gesubsidieerd.

 
Nieuwsbrief

Contact

+31(0)65 422 18 04
Klik voor email

Op Twitter

Het doel van de WBSO is het stimuleren van speur- en ontwikkelingswerk (S&O) in het bedrijfsleven. WBSO is beschikbaar voor productontwikkeling, maar ook de ontwikkeling van productieprocessen, programmatuur en voor het uitvoeren van technisch-wetenschappelijk onderzoek.  De WBSO compenseert een deel van de loonkosten en overige kosten en uitgaven voor S&O. Dit door middel van een vermindering van de af te dragen loonbelasting en premie volksverzekeringen dan wel door middel van een verhoging ...

Op LinkedIn

 CrossRoads2 Sustainable Energy weer open Voor wie is de subsidie? Subsidie kan worden aangevraagd door bedrijven met goede, innovatieve en technisch haalbare projectideeën gericht op koolstofarme technologieën, die grensoverschrijdend samenwerken met andere bedrijven. Een samenwerkingsverband bestaat uit minimaal één Vlaamse kmo en minimaal één Zuid-Nederlandse mkb-onderneming binnen de volgende topsectoren: High tech systemen (met als onderdelen binnen deze sector onder andere Energies...