22-01-2020
Nog één keer SDE+ subsidie voor duurzame energie

In het voorjaar 2020 komt er opnieuw de mogelijkheid om subsidie aan te vragen voor de regeling SDE+. Via deze subsidie wordt het verschil vergoed tussen de kostprijs van duurzame energie en de marktwaarde van de geleverde energie. 

Deze subsidie wordt in grote mate ingezet voor zonnestroom installaties. Hierbij geldt een subsidieperiode van 15 jaar!

Er zijn ook subsidiemogelijkheden voor biomassa, geothermie, en wind.

Deadline
Aanvragen kunnen worden ingediend in de periode 17 maart en 30 maart. 

Bijdrage
Deze is afhankelijk van het de soort hernieuwbare energie. Het budget bedraagt € 2 miljard. In 2019 was dit per aanvraagronde € 4 miljard.

Attentiepunten
Wellicht is een omgevingsvergunning nodig om tot een volledige aanvraag te kunnen komen; ook is een transport indicatie nodig van de netwerkbeheerder in uw werkgebied.

Bron: RvO

 
Nieuwsbrief

Contact

+31(0)65 422 18 04
Klik voor email

Op Twitter

Het doel van de WBSO is het stimuleren van speur- en ontwikkelingswerk (S&O) in het bedrijfsleven. WBSO is beschikbaar voor productontwikkeling, maar ook de ontwikkeling van productieprocessen, programmatuur en voor het uitvoeren van technisch-wetenschappelijk onderzoek.  De WBSO compenseert een deel van de loonkosten en overige kosten en uitgaven voor S&O. Dit door middel van een vermindering van de af te dragen loonbelasting en premie volksverzekeringen dan wel door middel van een verhoging ...

Op LinkedIn

Wilt u investeren in de kennis, groei en ontwikkeling van uw personeel? U kunt in aanmerking komen voor de subsidie Stimuleringsregeling leren en ontwikkelen in het mkb (SLIM-subsidie). U kunt SLIM-subsidie aanvragen voor: Activiteiten voor leren en ontwikkelen (bijvoorbeeld loopbaanadvies of onderzoek naar behoefte aan scholing in uw bedrijf). Een aanpak om uw medewerkers aan te moedigen hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen (bijvoorbeeld een bedrijfsschool). Ee...