22-01-2020
Subsidie Demonstratie Energie-Innovatie

Voor investeringen in innovatieve energiebesparende technieken, apparaten en systemen kunnen ondernemers een beroep doen op de subsidie Demonstratie Energie-Innovatie (DEI+). Deze regeling financiert pilot- en demonstratieprojecten die leiden tot energiebesparing, CO2-reductie of het opwekken van duurzame energie. Naast de kosten voor demonstratie kunnen ook kosten voor industrieel onderzoek en experimentele ontwikkeling worden opgevoerd.

De focus bij DEI+ ligt op het reduceren van CO2. Er zijn meerdere thema's:

  • Energie-efficiëntie
  • Circulaire Economie (recycling - hergebruik)
  • Hernieuwbare energie (incl. flexibilisering van het elektriciteitssysteem, waaronder waterstof en ruimtelijke inpassing)
  • Lokale infrastructuur
  • CCUS (Carbon Capture, Utilisation and Storage)
  • Overige CO2 reducerende maatregelen in de industrie of elektriciteitssector
  • Aardgasloze woningen, wijken en gebouwen (Budget € 9 miljoen);

Deadline
Voor projecten Circulaire Economie: aanvragen kan tot en met 20 september 2020 resp. 15 januari 2021 (boven € 3 mio). 
Voor de andere projectsoorten is de deadline ook 15 januari 2021.

Bijdrage
Varieert per soort project tusen 25 en 45%. Voor kleine en middelgrote ondernemingen daarboven op 20% resp. 10%

Bron: RvO

 
Nieuwsbrief

Contact

+31(0)65 422 18 04
Klik voor email

Op Twitter

Het doel van de WBSO is het stimuleren van speur- en ontwikkelingswerk (S&O) in het bedrijfsleven. WBSO is beschikbaar voor productontwikkeling, maar ook de ontwikkeling van productieprocessen, programmatuur en voor het uitvoeren van technisch-wetenschappelijk onderzoek.  De WBSO compenseert een deel van de loonkosten en overige kosten en uitgaven voor S&O. Dit door middel van een vermindering van de af te dragen loonbelasting en premie volksverzekeringen dan wel door middel van een verhoging ...

Op LinkedIn

In januari start de regeling InnovatieProject. Met het InnovatieProject kun je een financiële tegemoetkoming aanvragen ter ondersteuning van de ontwikkeling van een prototype van een innovatie. De subsidie is bedoeld voor de ontwikkeling van een prototype, product, dienst of proces. Bijdrage De subsidie is 35% met een maximum van € 50.000. Deadline Eerstvolgende indiendata: 25 januari en 15 maart.   ...