22-01-2020
Subsidie voor innovatieve MKB-ers

Deze subsidie biedt ondersteuning aan ondernemingen in het MKB die innovatieve projecten opzetten. De overheid stimuleert met deze subsidie de ontwikkeling van projecten die aansluiting vinden bij één of meer thema’s van de Topsectoren. Deze subsidieregeling bestaat uit meerdere onderdelen:

1. Haalbaarheidsstudie
Het instrument van haalbaarheidsstudie brengt de economische en technische kansen van het uit te voeren innovatieproject in kaart. De haalbaarheidsstudie bestaat voornamelijk uit deskresearch, patentonderzoek, evaluatie van de beschikbare technologie en potentiële partners en marktonderzoek. Het te hanteren uurtarief bedraagt € 60.
Deadline
Vanaf 7 april a.s. kunnen aanvragen worden ingediend. Toekenning vindt plaats op basis van "First in -  First serve" Indiening op 7 april is een noodzaak om een kans te hebben op toekenning.
Bijdrage
De subsidie bedraagt 40% met een maximum van € 20.000.

Daarnaast zal in de loop van 2020 een openstelling komen voor:

2. R&D-samenwerkingsproject
Deze subsidie dient om een samenwerking aan te gaan tussen minimaal twee MKB-ondernemers en het project dient aansluiting te hebben bij de Topsectoren. De samenwerking tussen de bedrijven is vaak gericht op de ontwikkeling van een product of de vernieuwing ervan, maar het kan eveneens gaan om een dienst of een productieproces.  
Deadline
De startdatum voor deze regeling is nog niet bekend; heeft u interesse begin dan alvast met het vormen van een samenwerkingsverband.
Bijdrage
De subsidie voor een R&D-samenwerkingsproject bedraagt 35%, wat kan oplopen tot € 200.000 subsidie per project. 
Voor R&D-samenwerkingsprojecten "groot" geldt een maximum subsidiebedrag van € 350.000. 

Bron: RvO
Nieuwsbrief

Contact

+31(0)65 422 18 04
Klik voor email

Op Twitter

Het doel van de WBSO is het stimuleren van speur- en ontwikkelingswerk (S&O) in het bedrijfsleven. WBSO is beschikbaar voor productontwikkeling, maar ook de ontwikkeling van productieprocessen, programmatuur en voor het uitvoeren van technisch-wetenschappelijk onderzoek.  De WBSO compenseert een deel van de loonkosten en overige kosten en uitgaven voor S&O. Dit door middel van een vermindering van de af te dragen loonbelasting en premie volksverzekeringen dan wel door middel van een verhoging ...

Op LinkedIn

In januari start de regeling InnovatieProject. Met het InnovatieProject kun je een financiële tegemoetkoming aanvragen ter ondersteuning van de ontwikkeling van een prototype van een innovatie. De subsidie is bedoeld voor de ontwikkeling van een prototype, product, dienst of proces. Bijdrage De subsidie is 35% met een maximum van € 50.000. Deadline Eerstvolgende indiendata: 25 januari en 15 maart.   ...