22-01-2020
Subsidie voor innovatieve MKB-ers

Deze subsidie biedt ondersteuning aan ondernemingen in het MKB die innovatieve projecten opzetten. De overheid stimuleert met deze subsidie de ontwikkeling van projecten die aansluiting vinden bij één of meer thema’s van de Topsectoren. Deze subsidieregeling bestaat uit meerdere onderdelen:

1. Haalbaarheidsstudie
Het instrument van haalbaarheidsstudie brengt de economische en technische kansen van het uit te voeren innovatieproject in kaart. De haalbaarheidsstudie bestaat voornamelijk uit deskresearch, patentonderzoek, evaluatie van de beschikbare technologie en potentiële partners en marktonderzoek. Het te hanteren uurtarief bedraagt € 60.
Deadline
Vanaf 7 april a.s. kunnen aanvragen worden ingediend. Toekenning vindt plaats op basis van "First in -  First serve" Indiening op 7 april is een noodzaak om een kans te hebben op toekenning.
Bijdrage
De subsidie bedraagt 40% met een maximum van € 20.000.

Daarnaast zal in de loop van 2020 een openstelling komen voor:

2. R&D-samenwerkingsproject
Deze subsidie dient om een samenwerking aan te gaan tussen minimaal twee MKB-ondernemers en het project dient aansluiting te hebben bij de Topsectoren. De samenwerking tussen de bedrijven is vaak gericht op de ontwikkeling van een product of de vernieuwing ervan, maar het kan eveneens gaan om een dienst of een productieproces.  
Deadline
De startdatum voor deze regeling is nog niet bekend; heeft u interesse begin dan alvast met het vormen van een samenwerkingsverband.
Bijdrage
De subsidie voor een R&D-samenwerkingsproject bedraagt 35%, wat kan oplopen tot € 200.000 subsidie per project. 
Voor R&D-samenwerkingsprojecten "groot" geldt een maximum subsidiebedrag van € 350.000. 

Bron: RvO
Nieuwsbrief

Contact

+31(0)65 422 18 04
Klik voor email

Op Twitter

Heeft u het al gehoord? Vanaf 1 juli 2019 geldt de Informatieplicht Energiebesparing. Verbruikt uw bedrijf jaarlijks meer dan 50.000 kWh of 25.000 m3 aardgas? Dan bent u verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen. Deze energiebesparingsplicht bestond al. Daar is dit jaar een informatieplicht bij gekomen. U bent wettelijk verplicht vóór 1 juli 2019 uw genomen energiebesparende maatregelen te rapporteren in het eLoket van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Vanaf 1 juli 20...

Op LinkedIn

Het kabinet zal zijn klimaatdoelstellingen niet halen, zo blijkt uit berekeningen die het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) vandaag heeft gepubliceerd. Om de voor 2030 beoogde CO2-reductie alsnog te realiseren, worden aanvullende maatregelen getroffen. Zo worden enkele tientallen miljoenen euro’s extra gereserveerd voor het subsidiëren van ‘groene maatregelen’.  Zo moet de plaatsing van zonnepanelen op daken van woningen, scholen en overheidsgebouwen worden versneld, en komt er nog ...