17-01-2020
Subsidie voor 160 verschillende energie investeringen

Onlangs is de Energielijst 2020 beschikbaar gekomen. Bedrijven die investeren in energiezuinige bedrijfsmiddelen en/ of opwekking van duurzame energie kunnen gebruikmaken van de Energie Investeringsaftrek (EIA). 

De lijst van subsidiabele investeringen is verdeeld in:

 • bedrijfsgebouwen
 • processen
 • transportmiddelen
 • duurzame energie
 • energiebalancering
 • energietransitie
 • energieadvies

Enkele voorbeelden van aanschaffingen die in aanmerking komen zijn:

 • LED-verlichtingssysteem
 • Zonnepanelen
 • Warmtepompen
 • HR-glas
 • Diverse energiezuinige keukenapparatuur
 • Lange en zware vrachtwagens

Wilt u weten of de geplande investering subsidabel is? Neem dan gerust even contact op.

Bijdrage
Het voordeel uit deze regeling varieert tussen de 10 en 25%; afhankelijk van het belastingtarief.

Deadline
Een aanvraag moet binnen 3 maanden na het aangaan van de verplichting zijn ingediend.

Bron: RvO
Nieuwsbrief

Contact

+31(0)65 422 18 04
Klik voor email

Op Twitter

Het doel van de WBSO is het stimuleren van speur- en ontwikkelingswerk (S&O) in het bedrijfsleven. WBSO is beschikbaar voor productontwikkeling, maar ook de ontwikkeling van productieprocessen, programmatuur en voor het uitvoeren van technisch-wetenschappelijk onderzoek.  De WBSO compenseert een deel van de loonkosten en overige kosten en uitgaven voor S&O. Dit door middel van een vermindering van de af te dragen loonbelasting en premie volksverzekeringen dan wel door middel van een verhoging ...

Op LinkedIn

 CrossRoads2 Sustainable Energy weer open Voor wie is de subsidie? Subsidie kan worden aangevraagd door bedrijven met goede, innovatieve en technisch haalbare projectideeën gericht op koolstofarme technologieën, die grensoverschrijdend samenwerken met andere bedrijven. Een samenwerkingsverband bestaat uit minimaal één Vlaamse kmo en minimaal één Zuid-Nederlandse mkb-onderneming binnen de volgende topsectoren: High tech systemen (met als onderdelen binnen deze sector onder andere Energies...