17-01-2020
Subsidie voor 160 verschillende energie investeringen

Onlangs is de Energielijst 2020 beschikbaar gekomen. Bedrijven die investeren in energiezuinige bedrijfsmiddelen en/ of opwekking van duurzame energie kunnen gebruikmaken van de Energie Investeringsaftrek (EIA). 

De lijst van subsidiabele investeringen is verdeeld in:

 • bedrijfsgebouwen
 • processen
 • transportmiddelen
 • duurzame energie
 • energiebalancering
 • energietransitie
 • energieadvies

Enkele voorbeelden van aanschaffingen die in aanmerking komen zijn:

 • LED-verlichtingssysteem
 • Zonnepanelen
 • Warmtepompen
 • HR-glas
 • Diverse energiezuinige keukenapparatuur
 • Lange en zware vrachtwagens

Wilt u weten of de geplande investering subsidabel is? Neem dan gerust even contact op.

Bijdrage
Het voordeel uit deze regeling varieert tussen de 10 en 25%; afhankelijk van het belastingtarief.

Deadline
Een aanvraag moet binnen 3 maanden na het aangaan van de verplichting zijn ingediend.

Bron: RvO
Nieuwsbrief

Contact

+31(0)65 422 18 04
Klik voor email

Op Twitter

inisterie van SZW – Werktijdverkorting Werktijdverkorting is geregeld in artikel 8 van het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen(BBA). Het geeft een uitzondering op het algemene verbod voor de werkgever om eenzijdig de werktijd van de werknemer te verminderen. Als er minder werk is, kunnen werkgevers in bepaalde situaties van overmacht de werktijd van hun werknemers verkorten. Het gaat dan bijvoorbeeld om buitengewone omstandigheden die niet tot het normale ondernemersrisico behoren, zoals ...

Op LinkedIn

Het doel van de Stimuleringsregeling voor leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen en specifiek voor de grootbedrijven in de landbouw-, horeca- of recreatiesector, is het leveren van een bijdrage aan initiatieven, gericht op het stimuleren van leren en ontwikkelen. Aanvragen kunnen worden ingediend door mkb-ondernemingen, samenwerkingsverbanden tussen minimaal twee mkb-ondernemingen eventueel aangevuld met één of meer organisaties. Subsidie kan worden verstrekt voor het b...