17-01-2020
2 miljard voor Duurzame Energieproductie

In het voorjaar 2020 komt er opnieuw de mogelijkheid om subsidie aan te vragen voor de regeling SDE+. Via deze subsidie wordt het verschil vergoed tussen de kostprijs van duurzame energie en de marktwaarde van de geleverde energie. 

Deze subsidie wordt in grote mate ingezet voor zonnestroom installaties. Hierbij geldt een subsidieperiode van 15 jaar!

Bijdrage
Deze is afhankelijk van het de soort hernieuwbare energie. Het budget bedraagt € 2 miljard. In 2019 was dit per aanvraagronde € 4 miljard.

Deadline
Aanvragen kunnen worden ingediend in de periode 17 maart en 30 maart. 

Attentiepunten
Wellicht is een omgevingsvergunning nodig om tot een volledige aanvraag te kunnen komen; ook is een transport indicatie nodig van de netwerkbeheerder in uw werkgebied.

Bron: RvO
Nieuwsbrief

Contact

+31(0)65 422 18 04
Klik voor email

Op Twitter

inisterie van SZW – Werktijdverkorting Werktijdverkorting is geregeld in artikel 8 van het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen(BBA). Het geeft een uitzondering op het algemene verbod voor de werkgever om eenzijdig de werktijd van de werknemer te verminderen. Als er minder werk is, kunnen werkgevers in bepaalde situaties van overmacht de werktijd van hun werknemers verkorten. Het gaat dan bijvoorbeeld om buitengewone omstandigheden die niet tot het normale ondernemersrisico behoren, zoals ...

Op LinkedIn

Het doel van de Stimuleringsregeling voor leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen en specifiek voor de grootbedrijven in de landbouw-, horeca- of recreatiesector, is het leveren van een bijdrage aan initiatieven, gericht op het stimuleren van leren en ontwikkelen. Aanvragen kunnen worden ingediend door mkb-ondernemingen, samenwerkingsverbanden tussen minimaal twee mkb-ondernemingen eventueel aangevuld met één of meer organisaties. Subsidie kan worden verstrekt voor het b...